Netwerk- en themabijeenkomsten

De netwerk- en themabijeenkomsten worden rondom een thema georganiseerd waardoor kennis rondom dit onderwerp wordt gedeeld en (heel belangrijk) genetwerkt. De sociale kaart in personen leren kennen is een vaak gehoord compliment na een netwerkbijeenkomst.

Organisatie
Samen met mensen met autisme en minimaal één professional uit de aangesloten organisatie(s) organiseren we drie of vier netwerkbijeenkomsten.
De onderwerpen komen vanuit de aangesloten organisaties en bij voorkeur met sprekers en ervarings(des)kundigen vanuit de aangesloten organisaties.

Voor wie
De bijeenkomsten zijn voor de aangesloten organisaties en mensen met autisme en/of hun naasten uit de regio Zuid-Holland Zuid.
Niet aangesloten organisaties uit de regio zijn van harte welkom en worden daarna van harte uitgenodigd om ook aan te sluiten bij het autismenetwerk.

Planning 2021

27 mei – Autisme en gamen (online)

7 juni – Slapen (online)

9 september – Depressiviteit en suïcidaliteit bij autisme

26 oktober – Preventieve samenwerking GGZ en zorg voor verstandelijke beperking.

Jaarlijkse themabijeenkomst

Het thema van 2021 is dit jaar ‘Meisjes en vrouwen’.   De datum is nog niet bekend maar zal in oktober of november plaats vinden.


AGENDA
Zie de agenda voor meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden (vink het filter ‘netwerkbijeenkomsten’ aan en je ziet alleen de agenda items van de netwerkbijeenkomst.