Overzicht aangesloten organisaties

De organisaties zijn te verdelen in de volgende branches

  1. Belangenbehartigers en/of door mensen met autisme
  2. MEE
  3. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  4. Jeugdhulpverlening
  5. Zorg voor verstandelijke beperking
  6. Taal en spraak problemen
  7. Organisaties ambulante ondersteuning
  8. Onderwijs
  9. Arbeid
  10. Overig

Belangenbehartigers en/of ervaringsdeskundig

MEE

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Jeugdhulpverlening

Zorg voor verstandelijke beperking

Organisaties (ambulante) ondersteuning en begeleiding

Taal en spraakproblemen

Onderwijs

Arbeid

Overig