Sleutelfiguren

Rol en taken Sleutelfiguur Autismenetwerk

Sleutelfiguur – belangrijke schakel

Sleutelfiguren zijn mensen die een verbinding leggen in hun organisatie en tussen hun organisatie en het netwerk. De sleutelfiguur is een belangrijke schakel die de rollen van de coördinator aanvult.
Elke aangesloten organisatie heeft één sleutelfiguur om te zorgen dat er opgevangen wordt wat leeft in de organisatie en in het netwerk. Bij grotere organisaties of werkzaam in verschillende regio’s kunnen het er meerdere zijn.

Verbindingen leggen
De sleutelfiguur heeft de verantwoordelijkheid om, met andere sleutelfiguren, verbindingen te leggen die van belang zijn voor hun eigen organisaties en/of voor het autismenetwerk.

 • Zo weten ze wat er speelt in de zorg en onderwijs voor mensen met autisme en hun naasten;
 • brengen ze mensen met elkaar in contact;
 • en halen ze kennis naar boven die nodig is om goede zorg te bieden aan mensen met autisme.

Daarvoor is nodig:

 • openheid en vertrouwen,
 • trots zijn op wat je met elkaar doet,
 • verbondenheid en betrokkenheid.

 


Taken en activiteiten

 • Linkingpin naar bestuurder:
  • afstemmen over de randvoorwaardelijke zaken zoals vaststellen jaarplan/ jaarverslag inclusief financiële begroting en verantwoording. Eenmaal per 3 jaar herijken convenant en opnieuw ondertekenen.
  • domein overstijgende problematiek onder de aandacht brengen bij de bestuurder. De bestuurder heeft de verantwoordelijkheid om de krachten te bundelen. Uitgangspunt daarbij is dat de regie blijft bij de organisatie die de (eind)verantwoording neemt ten aanzien van het onderwerp. De coördinator en sleutelfiguren zijn hierin adviserend.
 • Deelnemen aan de bijeenkomsten voor sleutelfiguren (2x per jaar). Bij afwezigheid zich laten vervangen (of een andere sleutelfiguur benaderen) voor input/output delen van de bijeenkomst.
  In de bijeenkomsten kunnen de volgende onderwerpen centraal staan:

  • jaarplan (input, vaststellen en bewaken voortgang)
  • actualiteiten of thema’s die van belang zijn voor sleutelfiguren
  • verbinding met andere sleutelfiguren.
 • Overige wisselende taken
  • Informatie vanuit netwerk zoals bijeenkomsten delen in de organisatie
  • Vragen via mail van coördinator of sleutelfiguren uitzetten in de organisatie of beantwoorden.
  • Website actueel houden m.b.t. informatie van eigen organisatie (www.autismenetwerkzhz.nl).
  • Alert zijn op actualiteiten vanuit eigen organisatie of andere belangrijk nieuws wat geplaats moet/mag worden op de website van het autismenetwerk.
  • Nieuwsbrief – input leveren voor nieuwsbrief en nieuwsbrief delen in de organisatie.
  • Coalities: Vanaf 2021 aanhaken op één of meerdere onderwerpen in coalitie met als doel rondom dat onderwerp kennisdeling en nieuws actueel te houden.
  • Bijeenkomsten: Incidenteel een bijdrage leveren in het organiseren van de bijeenkomst met sleutelfiguren en/of netwerkbijeenkomsten.

De sleutelfiguren hebben de contactgegevens van de andere sleutelfiguren. Weet jij niet wie de sleutelfiguur is van jouw organisatie? Neem dan contact op met de coördinator.