Visie

Visie

Missie
Meedoen mogelijk maken voor mensen met autisme en hun naasten.

Visie
Een samenleving waarin iedereen telt en waarin ieder individu op eigen kracht een waardevol leven kan leiden
.
Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Mensen met autisme willen grip op hun leven zodat ze volwaardig kunnen meedoen. De één heeft hierbij meer behoefte aan ondersteuning dan de ander.

Ons ideaal: Een inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun naaste omgeving.
Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met autisme allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun autisme. Uitgangspunt is het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten.

Onze filosofie: In de verbinding ontstaat de beweging
Ons uitgangspunt is dat het creëren van verbinding cruciaal is om tot oplossingen te komen. Mensen komen tot bloei als ze zich verbonden voelen met de mensen in hun omgeving. Dat geldt ook voor professionals en mensen met autisme. Bij alles wat we doen gaan we uit van het bredere perspectief en kijken we naar de samenhang tussen de verschillende levensgebieden. Het belang van mensen met een autisme en hun naasten is hierbij altijd ons vertrekpunt en zijn zij op één of andere manier betrokken bij alle activiteiten van het autismenetwerk.