Visie

Visie

Het versterken van het netwerk van de professionals en streven naar ontmoeting en verbinding.

Mensen met autisme en hun naasten zijn bij alle activiteiten betrokken (variërend van ervaringskennis tot ervaringsdeskundig).

Op deze manier is er uitwisseling van kennis, ervaringen en good-practices en ontstaan er kansen van samenwerking. Het uitgangspunt is het vergroten en versterken van participatie voor mensen met autisme en hun naasten.

Dit draagt bij aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen en uiteindelijk aan onze missie ‘inclusieve samenleving’.