Wat doen wij

Wat wij doen

Binnen het Autismenetwerk zijn er online en offline mogelijkheden om elkaar te vinden, te ontmoeten en te netwerken.

De sleutelfiguren zorgen voor bekendheid van de activiteiten in hun eigen organisaties en kunnen daarvoor een Powerpoint Presentatie voor gebruiken.

  • Netwerkbijeenkomsten
  • Vragen beantwoorden
  • Casuïstiek bespreken in het adviesteam
  • Informeren via website (aanbod organisaties en thema’s)
  • Nieuwsbrieven
  • Coalities voor verdieping en bundelen expertise op een onderwerp/thema
  • Landelijke verbinding

Netwerkbijeenkomsten
Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd samen met de aangesloten organisaties. Thema’s worden door de sleutelfiguren aangedragen. De coördinator initieert, ondersteunt, en faciliteert deze bijeenkomsten.

Vragen beantwoorden
Vragen over autisme, goede zorg, passend onderwijs en/of  mogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen met autisme kun je stellen aan de sleutelfiguur van jouw organisatie of aan de coördinator van het autismenetwerk ZHZ.

  • Medewerkers van aangesloten organisaties kunnen hun vragen stellen aan de sleutelfiguur van zijn/haar organisatie. De sleutelfiguren houden contact met het werkveld en verbinden mensen met elkaar. Zij kunnen via korte lijnen met andere sleutelfiguren jouw vragen beantwoorden, advies vragen aan de coördinator of jou verwijzen om de vraag aan de coördinator voor te leggen.
  • Mensen met autisme, naasten, beleidsmedewerkers kunnen hun vragen voorleggen aan de coördinator. Zij heeft korte lijnen met de sleutelfiguren en zal met één of meerdere sleutelfiguren de vraag beantwoorden.

Informeren via website en nieuwsbrieven

De aangesloten organisaties ontsluiten informatie op deze website en in nieuwsbrieven.

Landelijke verbinding
Landelijk zijn wij verbonden via de coördinator met de andere netwerken en zorgen wij voor kennisdeling, signaleren van vragen en behoeftes.

Jaarplan en jaarverslag

Alle activiteiten worden in een jaarplan vastgelegd en verantwoord in een jaarverslag.

Archief