Wie zijn wij

Over ons

Wij zijn een Autismenetwerk in Zuid-Holland Zuid waarin de aangesloten organisaties zorgen voor verbinding van professionals, organisaties en mensen met autisme.

Wij vormen met een elkaar een platform waar zowel online als in de ontmoeting kennis, ervaring, expertise en vragen gedeeld worden.

Met elkaar werken we aan een sterk en consistent netwerk waar mensen met autisme, hun netwerk en professionals terecht kunnen met vragen.

Wijze van organisatie/structuur
Om bij deze uitgangspunten aan te sluiten zijn er de volgende manieren van organisatie/structuur:

  • Er is een coördinator die zorgt voor beweging, ontmoeting en leggen van verbinding tussen organisaties
  • Elke organisatie heeft minimaal één sleutelfiguur die opvangt wat leeft, kennis bij elkaar brengt in de eigen organisatie en verbindt waar nodig in het netwerk. De sleutelfiguren zijn een belangrijke schakel die de rollen van de coördinator en de bestuurders richting geven.
  • De gecommitteerde bestuurders nemen/houden de verantwoordelijkheid om krachten te bundelen met één of meerdere organisaties uit het netwerk voor domeinoverstijgend problematiek. De regie blijft bij de organisatie. De coördinator en sleutelfiguren zijn hierin adviserend. De betrokken bestuurders sturen.