Privacyverklaring

Privacyverklaring Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid:

 • is een convenant waar organisaties zich aansluiten die betrokken zijn bij één of meerdere levensterreinen van mensen met autisme en hun naasten;
 • heeft geen eigen rechtsvorm;
 • biedt geen begeleiding, hulpverlening en/of behandeling aan personen en heeft geen cliëntdossiers.

De initiatiefnemers van het netwerk zijn MEE Plus en MEE Rotterdam Rijnmond. MEE Plus is de werkgever van de coördinator en MEE Rotterdam is voorzitter van het netwerk.
De coördinator heeft bij MEE Plus en MEE Rotterdam een netwerkaccount. MEE Rotterdam Rijnmond en MEE Plus houden zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is:

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid heeft de volgende diensten:

 1. Netwerk – sleutelfiguren en bestuurders
 2. Bijeenkomsten
 3. Website
 4. Nieuwsbrief
 5. Casuïstiekbespreking
 6. Informatie en/of adviesvragen
 7. Vragenlijsten voor het inventariseren van informatie en/of kennis.

Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwerken. Veelal de contactgegevens van organisatie waar men werkt maar ook persoonsgegevens van ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij het netwerk.
Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en houdt zich aan de eisen die de Nederlandse gegevensbeschermingswetgeving stelt.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor, of gebuikt maakt van, één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens en/of informatie te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van MEE Rotterdam Rijnmond of MEE Plus. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie voor onze diensten
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens en/of informatie die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van MEE Plus of MEE Rotterdam. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij hiervoor  uitdrukkelijke toestemming aan u is gevraagd. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden met de sleutelfiguren van het netwerk. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. De sleutelfiguren van aangesloten organisaties zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren volgens de richtlijnen van de organisatie waar men werkt.

Toelichting dienst casuïstiek bespreking
Het is mogelijk om een casus met meerdere disciplines uit verschillende organisaties te bespreken. Het adviesteam bespreekt de casus altijd anoniem, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt de gegevens wel kenbaar gemaakt mogen worden. De aanvrager van de bespreking is verantwoordelijk om volgens richtlijnen van zijn/haar organisaties het advies vast te leggen. Na de bespreking worden zowel de digitale als papieren versie van de casus vernietigd!

Toelichting dienst Website
Op de website staat informatie en links naar andere websites van derden. In de meeste gevallen naar de organisaties die aangesloten zijn bij het autismenetwerk.
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies 
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Deze website gebruikt functionele en analytische cookies.

 • Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de site. Analytische cookies bieden ons informatie over het gebruik van de site.
 • Analytische cookies – Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door cookies verkregen informatie over jouw gebruik van de website, wordt geanonimiseerd overgebracht naar de servers van Google. Wij gebruiken deze informatie over jouw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

Cookies uitschakelen
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan dan zijn dat bepaalde functionaliteiten van deze site dan niet meer goed werken.

Toelichting dienst nieuwsbrief
U kunt zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang je op onze nieuwsbrief bent ingeschreven. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen, iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailplus van Spotler.

Aanpassingen/wijzigingen

Aanpassen/wijzingen dienst website
Onze website bevat informatie en links naar andere websites van aangesloten organisaties. De aangesloten organisaties zijn verantwoordelijk om informatie actueel te houden en rekening te houden verwerken van persoonsgegevens.

 • De coördinator herinnert organisaties éénmaal per jaar om dit te controleren.
 • Op verzoek van organisaties kan informatie op elk gewenst moment gewijzigd worden.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven dienst netwerkbijeenkomsten
Uw gegevens van een deelname aan de netwerkbijeenkomst worden bewaard totdat u de terugkoppeling heeft gehad over de netwerkbijeenkomst (maximaal 1 kwartaal na de bijeenkomst). Daarna worden de gegevens verwijderd.
De input die u vooraf de bijeenkomst en de input uit de evaluatie wordt anoniem verwerkt. Na verwerking wordt deze verwijderd. Wilt u eerder gegevens wijzigen neem dan contact met ons op.

Aanpassen/uitschrijven dienst informatie en adviesaanvraag
Uw gegevens worden bewaard totdat de strekking van de informatie en adviesaanvraag anoniem is verwerkt in de jaarrapportage van het netwerk. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Aanpassen/verwijderen foto’s
Van de bijeenkomsten worden foto’s gemaakt om een impressie van de bijeenkomst te geven op de website. Deelnemers kunnen voorafgaand de bijeenkomst aangeven dit niet te willen. Mocht er een afbeelding op de website staan die u verwijderd wilt hebben neem dan contact met ons op.

Aanpassen/uitschrijven persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie de contactgegevens onderaan onze websitepagina.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met de coördinator opnemen.

Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de diensten van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid en op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de diensten en deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.