Signaleren

Signaleren

Signaleren wat goed gaat en wat niet goed gaat  is belangrijk om het aanbod passend te maken. Of het nu gaat om het signaleren van het autisme of hiaten in de ondersteuning. Signaleren in het autismenetwerk gebeurt door de sleutelfiguren (zij vangen op wat leeft)  en de coördinator. Preventief werken is een belangrijk uitgangspunt.

De aangesloten organisaties van het Autismenetwerk ZHZ dragen bij aan signalering 

Dit doen zij door:

  • opvangen wat leeft in organisaties en delen in bijeenkomsten met de sleutelfiguren
  • benoemen van onderwerpen die behandeld kunnen worden in netwerkbijeenkomsten
  • bijdragen leveren in beantwoorden van de vragen en zonodig oppakken in hun organisatie
  • benoemen van onderwerpen die in coalities opgepakt kunnen worden