Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Inhoud en hand-outs presentaties tijdens bijeenkomst 'Let's talk about seks'

 

 

Spreker Onderwerp

Robert Emmen

Centrum Autisme


Psycholoog, seksuoloog, docent

Seksualiteit en autismespectrumstoornis, een aandachtvragende combinatie in theorie en onze praktijk.

De reguliere psychoseksuele ontwikkeling werd kort samengevat. Vervolgens vertelde Robert wat de invloed van de autismespectrumstoornis op deze ontwikkeling en op het seksueel functioneren.

Vanuit theorie maar zeker ook vanuit de dagelijkse praktijk. Met als leidende vraag: Wat betekent deze kennis nu voor jou bij de diagnostiek, begeleiding- en/of behandelingsinterventies.

PRESENTATIE

 
Tekeningen gemaakt bij de plenaire presentatie van Robert Emmen

Nienke van Assendelft


Annemarie Huson


Yulius Autisme, Kinder- en Jeugdpsychiatrie  

How to talk about sexs

De ‘Ik Puber-training’ is een training ter bevordering van de psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren met een diagnose in het autismespectrum.

Naast uitleg over de training en het waarom van deze training werd er stil gestaan bij de rol van de trainer; Hoe pak je dit aan? Welke thema’s bespreek je wel of niet?
Is het niet de rol van de ouders om dit onderdeel van de opvoeding op zich te nemen? Hoe ga je als trainer om met je eigen geloofsvisie en/of de visie van het gezin van de jongere? Hoe zit het met je eigen waarden en normen op het gebied van seksualiteit en relaties? En welke invloed heeft je eigen seksuele opvoeding op jou beroepshouding als trainer?

Verder is de  methodiek ‘vlaggensysteem’ uitgeleggen en toegepast om zo vanuit de criteria en/of vanuit de eigen normen en waarden seksuele situaties te beoordelen.

PRESENTATIE

Marianne Heestermans


GZ psycholoog

Gezegd en gezwegen

Seksualiteit is een belangrijk positief aspect in ieders leven. Mensen met een beperking ontwikkelen zich (fysiek) seksueel meestal net zoals mensen zonder autisme en/of verstandelijke beperking. Uit zowel nationale als internationale literatuur weten we dat mensen met een (verstandelijke) beperking vaker slachtoffer zijn dan mensen zonder een beperking. Wat te doen en wat te laten als je een vermoeden van seksueel misbruik hebt?


Deelnemers kregen een ordening aangereikt waarlangs zij kunnen werken bij een vermoeden van seksueel misbruik.

Deze manier van werken is afgestemd op het werk van de politie. Hulpverleners vragen vaak te veel door, waardoor het politietraject wordt verstoord. Deze werkwijze voorkomt die verstoring. De werkwijze die besproken wordt is ook een werkwijze die volgens de VGN richtlijnen wordt geadviseerd.
In die handelwijze zijn dilemma’s te ontdekken die, aan de hand van cases van de deelnemers, besproken kunnen worden.

PRESENTATIE

Ineke Speksnijder


ASVZ, Orthopedagoog

Caroline Rijnen

ASVZ
Orthopedagoog en GZ-psycholoog


Aan passie geen gebrek - In gesprek over seksualiteit met mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en autisme

Seksualiteit is een menselijke basisbehoefte en hoort bij het leven. Ook mensen met een verstandelijke beperking en autisme hebben seksuele gevoelens, verlangens en gedachten en laten seksueel gedrag zien. Zij ondervinden echter soms door hun beperkingen specifieke problemen in de omgang hiermee.

Ze hebben dan ook (vaak) ondersteuning en begeleiding nodig om hun eigen lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit op een positieve manier te beleven. Zo dat het ook voor hen en hun eventuele partner een verrijking van het leven kan zijn.

Binnen deze workshop gaan we met elkaar in gesprek en praktisch aan de slag omtrent dagelijkse situaties m.b.t. dit onderwerp.

PRESENTATIE

Visuele presentatie

Mariska Schutte


Syndion

Gedragsdeskundige


Autisme en seksualiteit bij mensen met een laag ontwikkelingsniveau

Voor cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke (meervoudige) beperking is er weinig materiaal beschikbaar om voorlichting te  geven. Wel maken deze cliënten een seksuele ontwikkeling door. Om hier in de begeleiding goed bij aan te sluiten is het belangrijk om met elkaar de tijd te nemen voor de beeldvorming. Vanuit een beeldvorming kan er gericht gewerkt worden aan een passende begeleiding voor deze cliënten.

Mariska ging met de deelnemers aan de slag met de beeldvorming rondom de seksuele ontwikkeling van deze doelgroep. Hoe breng je dit in kaart en welke begeleiding vraagt deze doelgroep?

PRESENTATIE

Jenny Koenders
Voorzitter bestuur
Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling

Lisa
Dienstverlener
Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling

Alternatieve relatiebemiddeling

Alternatieve Relatiebemiddeling biedt mogelijkheden tot het vinden van een veilige en vertrouwde (uit)weg voor het beleven en uiten van seksuele gevoelens aan mensen met een beperking. Dit gebeurt in de vorm van seksuele dienstverlening. Ook mensen met autisme kunnen in overleg tot de doelgroep worden gerekend. De SAR bemiddelt voor zowel hetero als homoseksuelen.

Er werd voorlichting gegeven over problemen rondom de seksualiteitsbeleving van mensen met een beperking.  
Wat zijn de mogelijkheden en hoe komt iemand in contact met alternatieve relatiebemiddeling?

LEES MEER OP WEBSITE SAR

Niels Boswinkel


GZ-Psycholoog
Forensische polikliniek de Waag te Rotterdam

Veilige seks

Jongeren horen te ontdekken. In de puberteit wordt gefantaseerd, geprobeerd, worden grenzen verlegd en wordt geleerd. Met betrekking tot bijvoorbeeld regels, gezag, middelengebruik en seksualiteit. Maar wat nu als dit ten koste gaat van anderen? Hoe begeleid je iemand hierbij? En wat als het misgaat?

In deze workshop staat ‘veiligheid’ centraal. Specifiek met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag: hoe er kan worden gewerkt om veiligheid te vergroten. Ook wordt stilgestaan bij de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het gezin, de jongere zelf en wat er (juridisch) allemaal kan volgen

VISUELE PRESENTATIE

Tim Micklinghoff
Medewerker Onderzoek & Innovatie
CED-Groep

Sanna Maris
Projectleider Speciaal Onderwijs
Rutgers

Seksuele opvoeding en afstemming met ouders

Jongeren praten toch niet met hun ouders over seks of relaties? Maar toch ook niet met hun docent? Hoe werkt dat dan? Juist bij kinderen en jongeren met ASS is het belangrijk dat er een heldere afstemming is tussen ouders en school. Hoe noemen we de geslachtsdelen, hoe maak je afspraken rondom seksualiteit en hoe ‘lees’ of ‘luister’ je naar (non-)verbale wensen en grenzen van anderen in een relatie? Allemaal vragen die in het onderwijs behandeld kunnen worden en waar afstemming met ouders cruciaal in is.

In deze workshop staat ouderbetrokkenheid vanuit het onderwijs centraal. Hoe betrek je ouders bij dit thema op school? En wat kun je gezamenlijk doen om deze jongeren weerbaar te maken en seksueel gezond te laten experimenteren?

PRESENTATIE