Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Suggesties voor onderwerpen voor bijeenkomsten

Onderstaande onderwerpen kunnen behandeld worden in een netwerkbijeenkomst of  in de jaarlijkse themabijeenkomst. Hiervoor is nodig dat minimaal één aangesloten organisatie, samen met de coördinator,  het onderwerp voorbereidt. Heb jij kennis/ervaring over één van de onderwerpen en vind je het leuk om deze voor te bereiden neem dan contact op op met Nel Hofman.

 
Autisme en de aanwezige dagelijkse frustratie in school en vrije tijd.
Autisme en eigen financiën   
Autisme en ernstige meervoudige beperkingen of dementie.
Autisme en relaties, 
Autisme en splitting 
Autisme en voeding. Eten kan soms een groot probleem zijn.  
Autisme in het gezin en de familie
Autisme op school en vrije tijd, 
Belang van lotgenotencontact
Brein - De nieuwe kijk op het brein t.a.v. prikkelverwerking. Ik heb hier een lezing van Peter Vermeulen over gevolgd en vond het zeer interessant en vernieuwend. Sowieso goed om onze horizon te verbreden naar andere stoornissen/ziektebeelden waarbij er een overlap is met autisme. Dus b.v. alleen prikkelverwerking ( hier hebben andere stoornissen ook last van) of b.v. pijnbeleving, waarneming etc.
Co-morbiditeit (o.a. depressie/psychose) zou ik wel interessant thema vinden. 
Diagnose op latere leeftijd. * autisme en werk (autimatch)
Dubbeldiagnose: ASS en borderline of persoonlijkheidsstoornissen. Hoe als begeleider hiermee om te gaan bij een vermoeden van iets anders dan ASS.
Dwanghandelingen/angsten 
Eetproblemen bij mensen met autisme
Forensische problematiek.
Gamen
Genderproblematiek bij autisme
Laag functionerende kinderen met autisme. ASS en speciaal onderwijs
Medicatie (omdat dat in de praktijk lastig is en vaak niet effectief)  
Mensen met autisme op hoog functionerend niveua
Motivatie / intrinsieke motivatie autisme en reguliere school of combi van bovenstaande
Motivatie bij pubers en jong volwassenen.
Multiplex gezinnen met autisme, autisme in puberteit, versterken van krachten van kinderen met autisme 
Opvoeding voor Autisme
Prikkelverwerking
Puberteit
Rol van de ouders in de levensloopbegeleiding van hun kinderen. Balans tussen vasthouden en loslaten/uit handen geven. 
Samenwerking tussen verschillende organisaties die zich bezighouden met autisme 
Sociale netwerk en autisme?
Speciaal onderwijs
Structuur/regels en afspraken/visualiseren 
Suïcidaliteit/depressie
Systeemproblematiek
Transfers. -van basisschool naar voortgezet onderwijs. -van voortgezet onderwijs naar middelbaar- of hoger beroepsonderwijs of universiteit. -van school naar werk
Uitval (basis en voortgezet) onderwijs. 
Vaktherapeuten 
Verslaving (specifiek ook game-verslaving)
Vrije tijd Autisme: hoe maak je vrienden en onderhoud je vriendschappen. PEERS
Wat als je ouder(s) autisme hebben. Hoe gaat het kind daar mee om. Wat betekent het voor het kind. Wat is er voor ondersteuning nodig.
Werk (autimatch)