Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Wat mij inhoudelijk is bijgebleven?

 

 
•    Protocol binnen de organisatie is belangrijk rondom eventueel vermoeden van seksueel misbruik.  
•    Informatie over wat de diensteverlening van alternatieve relatiebemiddeling inhoudt. Het kan soms passend zijn op een vraag vanuit bewoners die wij begeleiden.
•    Seksualiteit ontwikkel je al op heel jonge leeftijd.
•    Seks script/love map die je altijd meeneemt
•    Veiligheid voorop.
•    De openheid en het vragenstellen aan de cliënt
•    Niet gelijk zelf klaar staan met je verhaal.
•    Het aansluiten en de gelaagdheid, kijken achter de vraag is van groot belang rondom het thema seksualiteit.
•    Je bent niet verplicht, kijk naar een hulpverlener die het beter kan.
•    Laat een cliënt zelf achter de oplossing van zijn vraag komen.
•    Je hoeft niet altijd een mooi voorgeschreven antwoord te geven
•    Kijk altijd verder dan de vraag. Wat zit er nu echt achter.
•    Dat men niet te makkelijk moet denken 'hij/zij begrijpt het vast wel'.
•    Dat er meer nagedacht moet worden op welke sociaal emotionele leeftijd de jongeren zijn, die zich met seksualiteit bezig houden. Aansluiten op de belevingswereld.
•    Dat voorlichting bij alle kinderen van belang is
•    Alles uitwerken voor iemand met autisme, zodat er geen verwarring kan ontstaan.
•    Dat het belangrijk is om seksualiteit bespreekbaar te maken voordat het 'te laat' is.
•    Dat de seksuele ontwikkeling al meteen begint vanaf de geboorte.
•    Dat er mogelijkheden zijn voor seksuele dienstverlening voor cliënten die daar behoeftes in zien.
•    Dat elke cliënt ongeacht zijn beperking lichaamscontact nodig heeft.
•    Dat het mbt seksualiteit belangrijk is oog te hebben voor meerdere aspecten die meespelen zoals cultuur, ontwikkeling, lichamelijke aspecten van een cliënt. Dus goed onderzoek te verrichten op meerdere vlakken.
•    Bekijk en onderzoek elke situatie vanuit verschillende invalshoeken.
•    In een rollenspel moesten we een vraag over seksualiteit beantwoorden en deed bleek toch lastiger dan ik had gedacht.
•    de workshops hebben input en inspiratie gegeven om zaken anders te bekijken en aan te pakken in de toekomst
•    Meer inzicht gekregen in beleving seksualiteit en hoe hiermee om te gaan voor mensen met ASS
•    Het belang van taxateurs wanneer er sprake is van seksueel misbruik. Het risico van verstoring van het politie onderzoek door bezorgdheid en handelen uit  emotie.  
•    De gelijkenis van de Ik-puber  training met de Ik ben speciaal methodiek. Lekker concreet.  
•    Vooral weer het bewustzijn dat het emotionele niveau  bij onze doelgroep stukken lager ligt dan de lichamelijke ontwikkeling. Ook goed alle fases weer even door te nemen (workshop Mariska Schutte).
•    Wat je wel/niet moet zeggen tegen cliënten bij seksueel misbruik
 
Wat ik echt ontzettend heb gemist dat er ook gericht wordt op mensen met autisme die op hoog niveau functioneren. Ik ben werkzaam in een beschermde woonvorm waar mensen met autisme op hoog niveau functioneren maar wel tegen zaken aanlopen zoals relatie

 

 

Aandachtspunten
Voldoende tijd nemen voor plenair (snelheid en ruimte voor vragen)
Meer verdieping in workshop (zorg dat er geen/minder herhaling is, zorg voor het gesprek/uitwisseling, minder presentatie)
Langere pauzes
Zorgen voor voldoende kennis van autisme bij sprekers.
Ik merkte wel dat het een erg strak schema was, waardoor de trainers in tijdnood kwamen en niet alles hebben kunnen vertellen
Diversiteit in workshop, er werd nu een aantal onderwerpen gemist (bijv. autisme en hoog niveau)