Academische Werkplaats Autisme

De academische werkplaats autisme (AWA – 2.0) plaats informatie en actualiteiten op de website van de NVA – Academische Werkplaats Autisme (AWA)  met

  • informatie over de achtergronden,
  • alle projecten,
  • AWA in de pers,
  • archief nieuwsbrieven
  • producten uit de vorige Academische Werkplaats Autisme (AWA-1.0)

De projecten

Op 21 januari 2021 hebben ook alle projecten een kort filmpje gemaakt om het project en de beoogde opbrengsten helder voor het voorlicht te brengen voor zo breed mogelijk scala aan veldpartijen. Deze filmpjes zijn getoond en toegelicht op de online AWA bijeenkomst van 21 januari 2021 die ruim 60 deelnemers trok. Deelnemers gaven opbouwende suggesties en zijn aangehaakt aan projecten. De filmpjes zijn te zien ook per project op NVA – Academische Werkplaats Autisme (AWA)Met als doel om alle mogelijke veldpartijen te stimuleren tot inzet in de verspreiding, implementatie en borging van eindproducten en in de borging van het netwerk zelf.

Het schoolpleinproject    – AWA – Onderwijs
Alleen op het schoolplein, buiten alle groepjes – Jongeren met autisme worden vaak buitengesloten op school en missen zo de kans om essentiële emotionele en sociale vaardigheden te leren. Dit project, met en voor jongeren met autisme, inventariseert het gedrag op het schoolplein, onderzoekt aanpassingen in het schoolgebouw en op het plein, en creëert zo door inter-disciplinaire samenwerking een inclusieve schoolomgeving buiten het klaslokaal. Dit bevordert de kwaliteit en en de kwantiteit van de sociale participatie van schoolgaande jongeren met autisme.

Beeldvorming & inclusieAWA – Beeldvorming & inclusie
Beeldvorming met betrekking tot autisme bepaalt onder meer de mate van tolerantie en empathie. Het tonen van een eerlijk en gebalanceerd beeld van mensen met autisme draagt bij aan inclusie.
Bij beeldvorming is er sprake van wederkerigheid tussen mensen met autisme en mensen met een neurotypische ontwikkeling. Interventies moeten om die reden zijn gericht op beiden.
De samenleving bestaat uit verschillende lagen: de directe omgeving (bijvoorbeeld familie en vrienden), de context (bijvoorbeeld leraren en hulpverleners) en ‘passanten’ (bijvoorbeeld de caissière en de buschauffeur). Autisme speelt in al deze contexten een rol. Dit project richt zich op interventies die ingrijpen op die verschillende lagen. Wij zullen deze interventies door)ontwikkelen en implementeren. 

Hulp, behandeling & medicatie – AWA – Hulp, behandeling & medicatie
Mensen die autistisch zijn overlijden gemiddeld op beduidend vroegere leeftijd. Dit heeft onder andere te maken met het vaak voorkomen van zowel psychische als lichamelijke problemen. Dit kan komen door een overlap in de biologische oorzaak, maar ook door te moeten leven in een maatschappij die onvoldoende rekening houdt met het autisme. Wij richten ons op zowel autisme-specifieke-factoren als op maatschappelijke factoren.
In dit project willen we bepalen welke factoren die veranderbaar zijn precies een rol in spelen bij het te laat (h)erkennen van klachten. Zodat iemand die zelf autistisch is – maar ook zijn/haar omgeving – hier rekening mee kan houden.

Omgaan met je (eigen) autismeAWA – Omgaan met je (eigen) autisme
Het gevoel dat je ertoe doet en erbij hoort, is van cruciaal belang voor je gevoel van welbevinden. Als je het gevoel hebt ‘anders’ te zijn en je jezelf daardoor niet accepteert, kun je vastlopen. Vooral in een samenleving die niet accepterend is, kan camouflage van het autisme energie kosten en ten koste gaan van het ontwikkelen van een reëel en eerlijk zelfbeeld. Uit onderzoek is gebleken dat positieve identificatie met het eigen autisme van invloed is op de relatie tussen zelfvertrouwen en angst/depressie. In dit project gaan we een aanpak (door)ontwikkelen die mensen met autisme en hun naasten helpt met het omgaan met het autisme.


AWA in de pers


Nieuwsbrieven

Twee keer per jaar verstuurt de Academische Werkplaats Autisme (AWA) een nieuwsbrief naar alle betrokkenen.  Deze nieuwsbrieven vind je ook altijd terug op Nieuwsbrieven AWA , inclusief de meegestuurde bijlagen.

24 maart 2022 – De projectgroepen AWA komen bij elkaar 
Op 24 maart 2022  kwamen de projectgroepen van de AWA bijeen om besluiten te nemen over de producten die zij samen ontwikkelen.  NVA – De projectgroepen AWA komen bij elkaar (autisme.nl)
Benieuwd naar de eindresultaten? Meld je aan voor de presentatie op donderdag 24 november 2022 in Utrecht via awa@lentis.nl

Nieuwsbrief mei 2021  – samenvatting inhoud – PDF 
Hoewel alle vijf AWA projecten gestaag voortgaan, en de thema/intervisie bijeenkomsten een mooie start hebben gemaakt, kiezen zij er voor om in deze nieuwsbrief de spotlight te zetten op vierprojecten die nauw samenwerken met de AWA, namelijk

Op deze manier brengen zij ons graag ook eens op de hoogte over aanvullende projecten (met een eigen financiering). Door deze samenwerkingen kunnen zij namelijk vanuit de AWA óók aandacht laten uitgaan naar thema’s die níet in de top 5 van de Kennisagenda Autisme stonden (zoals bij de 4 kern projecten waar meestal de aandacht naar uitgaat), maar die natuurlijk wél aandacht verdienen.  Ook vertellen zij over kennisinitiatieven van de partners PAS en NVA: Pasledenpanel opgericht in mei 2020 en in de autismeweek 2021 het NVA Autisme Kennisplatform.

Archief nieuwsbrieven


Producten uit de vorige AWA


Contact en meer informatie:
Onderzoekers Hilde Geurts en Kirstin Greaves-Lord zijn contactpersonen voor dit project. Emailadres: awa@lentis.nl