Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Durven doen!

In onze Feel Good Maatschappij worden lastige gevoelens, zoals onzekerheid en angst, vaak als problemen gezien, die je moet oplossen en wordt de focus vaak gelegd op je goed móeten voelen, gelukkig móeten zijn. Steeds meer mensen gaan echter zwaar gebukt onder deze ‘geluksdruk’.  Maar…. zitten pijnlijke ervaringen en lastige gedachten niet nu eenmaal in het basispakket van ons mensenleven en zijn angst en onzekerheid niet onze vaste reisgenoten op onze levensweg?

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT is een wetenschappelijk bewezen gedragstherapie uit de positieve psychologie, waarbij je leert om je gereedschapskist aan vaardigheden, die je nodig hebt bij het omgaan met je lastige gedachten, gevoelens en omstandigheden, uit te breiden. Zo vergroot jij je persoonlijke veerkracht en leer je accepteren waar je geen controle op hebt en wat je niet kunt veranderen: ACCEPTANCE.
Je leert het gevecht hiertegen niet meer aan te gaan en mét je angst en onzekerheid dichter bij het leven te komen dat voor jou belangrijk is: COMMITMENT

 • Stel je voor dat je zou leren om je gedachten niet meer zo serieus te nemen en dat je meer tijd uit die vergadering van je hoofd zou kunnen stappen en meer momenten in het hier en nu zou kunnen doorbrengen?
 • Stel dat je beter in staat bent om alles wat je liever niet zou willen ervaren te omarmen, waardoor je het gevecht met je angst en onzekerheid niet meer aan hoeft te gaan?
 • Stel dat je een nieuwe, meer vriendelijke relatie met jezelf leert aan te gaan, los van je (negatieve) zelfbeeld en alles wat je van jezelf moet?
 • Wat als je zou ontdekken wat voor jou echt belangrijk is in het leven en de vaardigheden leert om meer acties te doen die passen bij wat voor jou belangrijk is?
 • Wat als je zou leren om een LIVE WELL leven te gaan leiden en er in een waardevol leven ook ruimte mag zijn voor lastige gevoelens en gedachten?

 

 

Welke tips heb jij voor informatie over ACT?

Zie onderstaand tabel.  Mis jij informatie of heb jij een tip?   Mail dit naar contact.


ACT - informatie op websites

Naam websiteToelichting
ACBSbeneACBSbene
De Nederlandstalige vereniging van therapeuten, onderzoekers en andere betrokkenen die zich bezighouden met ACT, waar je alle aangesloten ACT professionals kunt vinden
Annelies SpekAnnelies Spek
Annelies geeft opleidingen over ACT en ASS
Gijs Jansen - ACT Guide


ACT guide APP

Boek van Gijs Jansen
ACT guide - Gijs Jansen
Hier kunnen hulpverleners/coaches diverse ACT opleidingen volgen en kun je alle aangesloten ACT professionals vinden die opgeleid zijn door ACT Guide en werken met de ACT Guide app.
ACT in ActieACT in actie
Voor cursus & opleiding, workshops, supervisie ACT en veel gratis materiaal
Rianne JansenRianne Jansen
Opleider en ervaringsdeskundige Autisme, geeft opleidingen aan hulpverleners die met mensen met ASS werken waaronder ACT.
ACT en LeefstijlACT en leefstijl
Het landelijk netwerk waar je diëtisten/voedingsconsulenten en leefstijlcoaches kunt vinden die werken met ACT
CoachfinderACT coaches
Coaches die werken met ACT
Marieke Wubs ACT professionalVrij leven coaching
1 op 1 coaching gericht op ACT en leefstijl.
In ontwikkeling:
- fysieke ACT groepstrainingen voor vrouwen in de Drechtsteden
-online ACT groepstrainingen voor vrouwen in Nederland
Acceptance and Commitment Therapy en de AutismeCentraalMethodiek: 6-daags gecertificeerd trajectTraining bij Autisme Centraal
In deze zesdaagse cursus (start 25 april) leer je om mensen met autisme te bevragen naar zaken die voor hen het leven waardevol maken. Verder onderzoek je hoe je hen kunt helpen om een koers uit te stippelen richting zo’n waardevol leven en wat je kunt doen om de bereidheid bij hen én bij jezelf als begeleider nog verder te vergroten.
Scholing ACT diëtistenACT en dietiste
Een diëtist is geen psycholoog, geen gewichtsconsulent, maar uniek. Met ACT als gedragsveranderingsmethode naast onze uitgebreide voedingskennis, onderscheiden wij ons duidelijk van andere professionals bij de behandeling van gedragsgerelateerde voedingsproblematiek, zoals overgewicht en obesitas.
FavensFavens
FAvens is praktijk voor jeugd en ouders en heeft ACT als aanbod
ACT made simple-acceptance & commitment therapy Facebookgroep ACT
made simple-acceptance & commitment therapy for practitioners is informatief, en er worden interessante vragen gedeeld.

Russ Harris neemt zelf actief deel.

Wel in het Engels
ACT4KidsACT4kids
leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn.
WErkboek ACT voor jongeren 15-25 Werkboek aCT
ACT your way is een zelfhulpboek voor jongeren van 15-25 jaar. Het boek heeft een zeer praktische insteek en laat de jongere het geleerde meteen toepassen in de praktijk met behulp van oefeningen. Als je het boek leest, doorloop je als het ware een traject in 4 stappen waarbij je zicht krijgt op wat je wilt bereiken, wat je in de weg staat, wat je nodig hebt om je wens te bereiken en hoe je op koers blijft. De auteurs geven tips aan de hand waarvan de lezer zelf zijn eigen keuzes kan maken.
Kwispelkrachtig - Groepstraining in DordrechtGroepstraining Dordrecht
Deze start 1 maart 2023 en is 6 bijeenkomsten.

Kennisdeling Netwerkbijeenkomst 19 januari

Marieke Wubs en ervaringsdeskundige Anne deelden hun kennis en ervaring met ACT samen met 60 deelnemers.   Met levendige voorbeelden, oefeningen, pakkende metaforen en concrete tools van Marieke en Anne leerde de deelnemers je hoe je ACT kunt toepassen op jezelf en bij mensen met autisme.

Wat hebben de deelnemers meegenomen uit deze avond?

 • ACT lijkt me een hele waardevolle behandeling, die je niet alleen bij mensen met autisme kunt toepassen. Ik vond het eigenlijk op iedereen, inclusief mezelf toepasbaar.
 • Een mooie combinatie van sprekers waarbij goed aangegeven werd “wie” de boel kan saboteren, zoals gekke Gerrit en juf Bulstronk. Er werd maar weer eens goed duidelijk gemaakt dat je naast de persoon kan staan en hoeveel dat al voor een persoon kan betekenen.
 • ACT was voor mij helemaal nieuw. Ik ben aan het uitzoeken wat het voor mij kan betekenen en wat ik er verder mee kan. Voor mezelf maar ook om anderen mee te helpen. Mooi om de voorbeelden te horen en met een kleine oefening dingen te ervaren.
 • Hoe belangrijk het is om te checken hoe een cliënt binnenkomt en daar als eerste bij stil te staan en aan te sluiten.
 • Dat het gezonder is om je kritische stem aan te horen en te accepteren dat iedereen die nu eenmaal heeft. Dat werkt beter dan het gevecht er mee aan gaan

Wat gaan deelnemers anders doen met deze informatie en ervaringen?

 • Niet meer zeggen dat je de client snapt, maar erkenning geven dat het zwaar is geweest.
 • Ik ga meenemen dat angst en onzekerheid er mogen zijn en dat je ondanks die aanwezigheid, kleine stapjes vooruit kan maken
 • Minder luisteren naar mijn stemmetjes en anderen. Geloven in mijzelf.
 • Daarvoor weet ik nog te weinig, dus eerst meer informatie over ACT vergaren.
 • Kijken hoe ACT ook in het onderwijs vorm kan krijgen.

 

Kennisdeling netwerkbijeenkomst 6 september

Wat hebben de deelnemers meegenomen uit deze avond?

 • Inspiratie!
 • Meer kennis rondom ACT
 • Stof tot nadenken.
 • De wens om me hier verder in te verdiepen.
 • Geraakt door wat het persoonlijk met me deed vanuit ‘eigen rugzak’
 • Dat ieder gevoel er mag zijn, wat dan ook. Dat negatieve gevoelens er ook zijn vanwege een reden, signaalfunctie. Loslaten van angst ruimte biedt. Dat ACT doen en ervaren betekent. Een therapie buiten de kaders van de bestaande therapieën wat betreft methodiek maar ook wat betreft doel. Leren omgaan met ipv veranderen/beter worden.

Wat gaan deelnemers anders doen met deze informatie en ervaringen?

 • Vrijer leven: minder beoordelend naar mezelf zijn en in mijn werk bekijken: wat wil je/je cliënt eigenlijk veranderen en waarom? Wat is echt wenselijk?
 • Angsten en gedachten bij mezelf en mijn kinderen er laten zijn
 • levendigere tools aanreiken zoals met touwtrekken zodat inwerkt om het brein
 • Niet zo zeer anders, ik herkende toch wel het één en ander in mijn eigen mate van doen naar de cliënt toe,; eerder het gebruik maken en durven toepassen!