Autisme

Wat is autisme

Autisme kent vele verschijningsvormen en kan bij iedereen op een andere wijze tot uiting komen. Bij de één is direct zichtbaar dat er iets aan de hand is, terwijl de ander ogenschijnlijk probleemloos door het leven gaat.

Autismespectrumstoornis (ASS) is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, waarmee aangegeven wordt dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. In het handboek voor psychiaters (DSM-5) is ASS de officiële benaming voor alle vormen van autisme.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier dan bij mensen zonder autisme. Wat mensen met autisme zien, horen en ruiken wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee.

Zo hebben mensen met autisme een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend. Mensen met autisme hebben moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben een beperkt aantal interesses. De meeste mensen zien de wereld als een film, maar mensen met autisme zien de wereld eerder als een stapel losse foto’s, zij zien minder samenhang, hierdoor kost het hen veel moeite. Daardoor begrijpen mensen met autisme vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag opnieuw. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar op een manier die ‘anders’ overkomt. Veel mensen met autisme hebben hun leven lang ondersteuning nodig.

Prevalentie
Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. Er zijn mensen met autisme met een (licht) verstandelijke beperking maar ook er zijn ook mensen met autisme die een hoge intelligentie hebben.
Er komt steeds meer aandacht voor vrouwen en autisme. Omdat het zich bij vrouwen o.a. anders uit dan bij mannen wordt het minder snel herkend. Zie ook Vrouwen-met-autisme

Autisme

Uitleg autisme door film, reportages
  • AutismeTV
    AutismeTV is een online TV-zender met webinars, reportages en college’s over Autisme.
    Het doel is: Kennis en ervaringen delen van mensen met autisme, ouders, professionals en wetenschappers. Want informatie delen draagt bij aan beter begrip, vergroting van zelfredzaamheid en meer kansen voor mensen met autisme.
    AutismeTV is onderdeel van de NVA en wordt mede mogelijk gemaakt door C.S. Oolgaardtstichting.