Begeleiding - coaching (ambulant)

Wanneer welke (ambulante) begeleiding

Hoe weet je nu of je ondersteuning nodig hebt, voor hoelang en waar je dat kan krijgen?

Het is belangrijk als je dat niet zelf weet dat je iemand hebt die je daarbij helpt. Iemand die helpt om je vraag te verhelderen, de ondersteuning te coördineren/afstemmen en te helpen bij het regelen wat past bij jou.
Dit kunnen de volgende personen zijn:


Aanbod ambulante begeleiding/coaching?

 Er zijn verschillende organisaties in de regio die (ambulante) ondersteuning/begeleiding bieden.

Afhankelijk van welke ondersteuning de persoon met autisme nodig heeft zijn er de verschillende mogelijkheden in de regio Zuid-Holland Zuid. Een paar voorbeelden zijn:


 

Levensloopvisie

Mensen met autisme en/of hun naasten kunnen ondersteuning nodig hebben op één of meerdere gebieden. Dit kan verschillen per leeftijdsfase of levensgebeurtenis. Het is belangrijk dat de ondersteuning tijdig beschikbaar is en (zonder gedoe) opstart als dat nodig is.

Belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuning is de persoon met autisme en het netwerk te versterken zodat de cliënt niet of zo min mogelijk afhankelijk is van hulpverlening.


Coalitie (levensloop)begeleiding 

De coalitie ‘(levensloop)begeleiding’ heeft de ambitie

 • visie op levensloop
 • overzicht aanbod ambulante begeleiding/coaching
 • actualiteiten volgen zowel in de eigen organisatie als regionaal/landelijk.
 • actualiteit volgen van pilot levensloopbegeleiding VAB

Deelnemers coalitie:

 • Eddee Zorgverlening (Anne) ,
 • Yulius (Sabine),
 • Boba Groep (Lieke),
 • MEE Vivenz (Herman),
 • Het Spectrum Perspectief (Leontine)
 • KompAss (Ilona)
 • Nel Hofman.