Ervaringsdeskundigheid

Samen Deskundig

Ons Motto: “Het is niet de vraag of maar hoe de ervaringskennis van mensen met autisme (of naasten van) te betrekken en in samenspraak te organiseren wat hiervoor nodig is”.

Samenwerken met mensen met autisme of hun naasten is iets wat we al jaren doen in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Het varieert van spreker zijn op een bijeenkomst, het organiseren van een bijeenkomst, een blog schrijven, sleutelfiguur of deelnemen aan een coalitie.

De coalitie Ervaringsdeskundigheid* heeft in 2021 in de ‘Handreiking Samen Deskundig‘  vastgelegd hoe samen te werken met mensen met autisme in het autismenetwerk ZHZ (januari 2022 gepubliceerd). 

Wat vind je in de handreiking ‘Samen Deskundig’?

  1. Visie op en uitleg begrip ervarings(des)kundigheid (dezelfde taal spreken).
  2. Inzichtelijk welke vormen van inzet in het autismenetwerk mogelijk is en hoe dit structureel (zowel inhoud als financiering) is ingebed.
  3. Overzicht van aanwezig beleid en kennis bij de aangesloten organisaties (geïnventariseerd bij de aangesloten organisaties)
  4. Mogelijkheden van scholing
  5. Hoe ervarings(des)kundige uitnodigen hun ervaringskennis in te zetten.

Belangrijk is dezelfde taal te spreken
De coalitie merkt in het gesprek over ervaringsdeskundigheid dat er steeds verwarring is over een functie die een ervaringsdeskundige vervult (bijv. psycholoog en ervaringsdeskundig en dus een opleiding heeft) en de inzet van mensen met autisme in verschillende activiteiten/rollen.  Wij kiezen om te spreken over ervaringskundigheid en bewust het woordje ‘des’ weg te laten. Afhankelijk van de context spreken we dan over de vorm: functie in organisatie (dus opleiding gehad) of een rol in activiteit. In de praktijk blijkt dit wat lastiger want regelmatig zeggen we nog ‘ervaringsdeskundige’.

Bertina: “Waarom alleen doen, als het ook samen kan. Wij met elkaar als organisaties, maar ook door te bedenken bij alles wat je doet: kan ik hierbij een ervaringsdeskundige betrekken. Want ik praat uit kennis, zij uit ervaring. Dat maakt het verschil!  

Etalage goede voorbeelden
De  aangesloten organisaties vragen we voorbeelden/verhalen te delen wat nu al gebeurd in de organisatie en/of gemeente? Heb jij een goed voorbeeld, laat het ons weten:

Landelijke actualiteiten

  • Kwartiermaken voor ervaringsdeskundigen | Movisie  (september 2022) Met deze handreiking helpen we maatschappelijke organisaties en gemeenten die met ervaringsdeskundigen willen gaan samenwerken op weg. Met informatie over de mogelijke rollen van ervaringsdeskundigen, met handvatten voor de verkenningsfase en met praktische tips voor het daadwerkelijk voorbereiden van de organisatie en de medewerkers.

Ambitie en acties in 2023
In 2021/2022 heeft in het teken gestaan van het richting geven hoe we als netwerk ervaringsdeskundigheid meer onder de aandacht kunnen brengen. Bij het netwerk, maar ook bij de zorgpartijen en gemeenten.

De coalitie heeft de ambitie om in 2023 te starten met themabijeenkomsten georganiseerd door ervaringsdeskundigen. Bij aanvang zullen dit drie bijeenkomsten zijn en als dit een succes is zal dit uitgebreid gaan worden.


Deelnemers coalitie  in 2022 zijn:  Mama Vita – Ouderplatform ZHZ (Annette), ASVZ (Bertina en Anouck), Boba (Ron), Het Spectrum Perspectief (Leontine), MEE-Vivenz (Caroline) en Nel Hofman