Gamen

Gamen….., het is de favoriete hobby van veel jeugd en jongeren.
Gamen heeft zeker vele positieve kenmerken, maar er zijn ook negatieve kenmerken. En juist gamers met autisme lijken ‘vatbaarder’ voor het ontwikkelen van problematisch game gedrag. Gamen heeft voor de jongere met autisme vaak een functie. Waarom is dit? Wat zijn de signalen van problematisch game gedrag en hoe kan dit gedrag dan het beste begeleid worden, rekening houdend met de sociale aspecten van het gamen.

Kennisdeling ‘Autisme en gamen’ tijdens netwerkbijeenkomst (mei 2021)
André Parren, pedagoog, ervaringsdeskundige op het gebied van gamen en schrijver van het boek Grip op gamen en de 23 deelnemers van deze bijeenkomst deelden kennis en ervaring over:

 • Informatie en kennis over autisme en gamen
 • hoe adequater te kunnen handelen bij autisme en gamen
 • positiever kijken naar het fenomeen gamen

PDF presentatie.


Tips voor literatuur


Tips voor aanbod genoemd door deelnemers van de netwerkbijeenkomst:

 • Parents of Play
  Parents of play  is een uitgebreid platform voor opvoeders en professionals dat toegang biedt tot een volledig spectrum aan bronnen, variërend van digitale cursussen en gratis hulpmiddelen tot een netwerk van opvoeders, ervaringsdeskundigen en professionals
 • Begeleiding autisme bij (jong)volwassenen
  Niet specifiek gericht op gamen, maar wel op autisme.
  PAO psychologie biedt een (nieuwe) driedaagse training aan: Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen. Deze richt zich met name op coördinerende functies en is daarmee ook geschikt voor wijkteammedewerkers.
 • De gemedialiseerde samenleving | The Mall Gorinchem
  Dit zijn 5 online lessen over social media. Erg interessant. Als je ze mailt, dat krijg je het werkmateriaal toegestuurd. Het is wat breder dan autisme, maar ze zijn voor ouders (alle bijeenkomsten) en professionals (vooral 2 en 3) goed bruikbaar.

 


Evaluatie bijeenkomst
De bijeenkomst krijgt van de deelnemers een 8.3 en in één zin geven zij aan wat zij ‘TOP’ vonden en welke ‘TIP’ zij geven.

TOP

Een fijne afwisseling tussen kennis zenden, opdrachten en vraag/antwoord.

De spontaniteit  en een goede spreker waar je naar kan blijven luisteren.

Aansprekende manier van presenteren

De spreker, heel fijn dat er zoveel praktijk- en ervaringsvoorbeelden werden benoemd. Dit had een grote toegevoegde waarde.

De uitleg en ervaringskennis over gamen

De mate van kennis van de spreker

Het inzicht: “Ook al is gamen problematisch het blijft een binnenkomertje voor contact”.

De informatie is ook goed bruikbaar voor cliënten zonder autisme.

TIP

Zoals André al zei, het was wat kort en zou meer verbinding tussen theorie over autisme kunnen gebruiken.

Heb ik niet echt

Misschien is het leuk om een jongere erbij te halen als ervaringsdeskundige.

Meer ingaan op hoe je bij iemand aansluit en de route uitstippelt, maar hier is ook meer tijd voor nodig

Deelnemers: “Het meest interessante wat ik gehoord heb is………..”

Dat game verslaafd niet verslaafd is maar veelal een diepere achter grond  achterzit

Veel tijd steken in gamen is nog geen verslaving.

Passend alternatief aanbieden.

Inzoomen op de vraag “wat-hoe-waarom speel je?”

Dat men vaak denkt dat er sprake is van een verslaving, terwijl dit nog niet het geval is.

Kijk naar de achterliggende reden waarom iemand gamet.

Eerlijk gezegd heb ik niet veel nieuws gehoord, misschien ben ik teveel bezig met dit onderwerp 😉

Kijk naar de rol die iemand heeft in een game – gebruik dit om zijn kwaliteiten in te zetten

Het doel van gamen tijdens begeleidingwerk van opvoeders, ervaringsdeskundigen en professionals.


Heb je aanvullende kennis over aanbod, literatuur en/of scholing dan is het fijn als je dit deelt en het zichtbaar wordt op deze website. Je kunt contact opnemen met Nel Hofman.