Genderdysforie

Overzicht informatie

Op de bijeenkomst Autisme en Genderdysforie (27 juni 2023) hebben de volgende sprekers een presentatie gegeven.

De sprekers en de  deelnemers hebben de onderstaande kennis gedeeld en gebundeld:


Lotgenoten


Medisch


Licht verstandelijke beperking


Praktisch


Tools

 • Werkboek: Ben jezelf! Genderdiversiteit– Dit werkboek dat ontwikkeld is door zorgorganisatie Pluryn is er voor mensen met een verstandelijke beperking hun gender willen onderzoeken en / of willen praten over hun gender. 

 • Buitengewoon-jezelf-2021-Acht-concepten.pdf (morgenmakers.nl)  – Dit document is een overzicht van de acht concepten waar in dit project aan is gewerkt. De concepten zijn tekstueel uitgelegd en foto’s zijn toegevoegd van de eerste prototypes van de concepten.Wat we in dit document presenteren zijn dus geen kantenklare producten die de markt op kunnen, het zijn voorlopige vormen en formuleringen van de producten in ontwikkeling.
  De tools Identity Deck en Diversity Deck:

 • Workshop programma ‘Ontwerp het zelf‘ ; Basisprogramma of inhouse-programma. Het ene programma is een op zichzelf staande workshopreeks waarvoor deelnemers zich individueel kunnen aanmelden. Er is een mix van deelnemers mogelijk, inclusief professionals. We creëren een veilige omgeving en er is veel aandacht voor de groepsdynamiek. Daarnaast bieden we een inhouse-versie voor organisaties waar de doelgroep (en hun begeleiding) al aanwezig is. De groepjes gaan ook buiten de workshops aan de slag.
  Lees meer in Brochure Buitengewoon jezelf programma (PDF)
 • SexQ helpt professionals bij gesprek over seks en gender
  Voor veel jongeren zijn puberteit, verliefd worden, relaties en seksualiteit belangrijke onderwerpen. Ook zien we steeds meer jongeren die vragen hebben over hun genderidentiteit. Toch blijken veel behandelaren in de jeugdhulp en jeugd-ggz deze thema’s nauwelijks te bespreken met de jongeren die ze behandelen. Ook als de jongeren door medicatie een verhoogde kans hebben op seksuele bijwerkingen. Om deze onderwerpen makkelijker bespreekbaar te maken zijn er nu twee communicatietools beschikbaar: de SexQ en de SexQ Medicatie.
  SexQ helpt professionals bij gesprek over seks en gender | Levvel

Cursussen of nascholing 


Gratis geaccrediteerde e-learnings via  Movisie Academie: Alle cursussen

 • Veilige opvang voor Regenboogjongeren
 • Weet jij hoe het écht gaat met je leerlingen?
 • Hoe ondersteun je lhbti+ cliënten
 • Coming In: Ondersteuning aan biculturele LHBT personen
 • Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen?
 • Jong en Transgender
 • Contact met transgenderpersonen in de publieke dienstverlening
 • Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?
 • How to support older LGBT persons

Coaching en/of hulpverlening

 • Favens : Praktijk Favens biedt hulp aan tieners, jeugd, jongvolwassenen en ouders bij zorgen over onder meer
  autisme, angststoornis, somberheid, genderidentiteit, faalangst, ADHD en hoogsensitiviteit

Boeken en artikelen

 Evaluatie bijeenkomst

 • 55 deelnemers
 • Waardering bijeenkomst 7.8
 • Waardering eigen kennis: vooraf 5.9 – na bijeenkomst 6.8 (kennis met 0.9 toegenomen)
 • 40 deelnemersbewijzen
 • Reactie van deelnemers:
  • Duidelijke heldere uitleg, met enthousiasme verteld
  • Echt heel fijn dat iedereen diens kennis heeft gedeeld en extra grote dank aan Joel, zijn verhaal greep me erg aan en ben blij te horen dat zijn leven zoveel verbeterd is. Dat geeft hoop.
  • Goed georganiseerd, goede tijdsindeling.
  • Goed georganiseerd weer. Fijn de combi ervaringdeskundigen met therapie/”wetenschap”
  • Tatiana, Joël en Fiona voor de prettige manier van presenteren, helder, duidelijk en met duidelijke betrokkenheid. Deze drie namen me helemaal mee in het verhaal.
  • Ze hebben het goed en duidelijk uitgelegd.
  • Ervaringsdeskundige: je deed het echt fantastisch!
  • TOP dat er aandacht is voor dit onderwerp én dat er zoveel goede sprekers waren.
  • Fijn dat er hele persoonlijke dingen in werden verteld.
  • Top: de persoonlijke verhalen, zowel jongere als moeder stelden zich open op.
  • Heel fijne sprekers, mooie verschillende perspectieven.
  • Fijne manier van info geven
  • Geen , prima uitleg
  • de ervaringsdeskundige was echt heel goed, helemaal ook na het gedoe met het geluid
  • Stukje uitleg vanuit Youz PG vond ik waardevol.
  • Van verschillende kanten/bronnen informatie ontvangen
  • We zijn vanuit verschillende kanten meegenomen in de problematiek. Het was fijn dat er rondom dit thema een aantal sprekers met verschillende perspectieven hebben deelgenomen.
  • Verhalen van Marieke en Joël waren waardevol.
  • Fiona Jongemans deed het erg goed online
  • Diversiteit sprekers. Nogmaals compliment voor de ervaringsdeskundige.
  • De informatie over de groep vanuit Youz vond ik erg fijn
  • De combi van onderzoeksinfo, sites en ervaringsdeskundigheid
  • Gevarieerd programma, mooie afwisseling tussen professionals en ervaringsdeskundige. Prettig aan elkaar gepraat.. Fijn om info vooraf al te hebben.
  • Het was goed georganiseerd! Nel complimenten om zo te organiseren!