Levensloopbegeider - pilot VAB

Pilot VAB 2019-2022

De pilot Levensloopbegeleiding is georganiseerd om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens om levensloopbegeleiding te bieden die aansluit bij de leefwereld van mensen met autisme.

Levensloopbegeleiding - pilot VAB

Geschiedenis begrip levensloop

Het begrip ‘levensloopbegeleiding kent een geschiedenis van ruim 10 jaar.

In 2009 kwam het rapport ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ uit, waarin de Gezondheidsraad bij de regering pleitte voor goede levensloopbegeleiding voor mensen met autisme.  Iemand met autisme kan bij deze vorm van begeleiding een beroep doen op een vaste begeleider op de momenten dat dit nodig is (bijvoorbeeld bij belangrijke gebeurtenissen). Daarnaast blijft het contact met de begeleider in een lage frequentie bestaan in tijden dat het goed gaat, zodat de onderlinge relatie onderhouden blijft en de begeleider het op tijd kan signaleren als het minder goed gaat.

In de jaren erna:

 • is levensloopbegeleiding een product/diensgeworden van verschillende zorgaanbieders. 
 • is er sinds 2009 een lector Levensloopbegeleiding Jan-Pieter Teunisse (zie interview in engagement van de NVA zomer 2020). (zie ook laatste bullet januari 2021) 
 • is er voor 2018-2022 subsidie vanuit het programma Volwaardig leven van VWS voor pilot Levensloopbegeleiding – eigenaar van de pilot is Vanuit Autisme Bekeken (VAB)
 • Januari 2021 – Nieuwsbericht: Onlangs heeft het HAN-lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme een vernieuwde visie omarmd. Vandaar ook de nieuwe naam: Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme. Lector Jan-Pieter Teunisse is vol goede moed dat de herijkte visie gunstig zal uitpakken voor de kwaliteit van leven van mensen met autisme.

 

Landelijke Pilot: Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme – VAB

Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties. De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen meestal erger. Dat is tragisch en onnodig: mensen met autisme beschikken net als wij allemaal over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Levensloopbegeleiding kan voor iemand met autisme hét verschil maken tussen uitvallen of meedoen en ontwikkelen.

Vanuit dit gedachtegoed is Vanuit autisme bekeken (VAB) eind 2018 gestart met een vernieuwende pilot voor mensen met autisme. Binnen deze pilot organiseren zij levensloopbegeleiding, waarbij de individuele situatie en behoefte van de persoon met autisme, oftewel de deelnemer, het vertrekpunt is. Levensloopbegeleiding binnen de pilot is levensbreed (zorg, onderwijs, werk, sport, sociaal leven etc.) en levensvolgend (op- en afschalen naar behoefte is mogelijk). De leefwereld van de deelnemer staat centraal en de levensloopbegeleider doet wat nodig is. Deelnemers kiezen zelf, op basis van een klik, hun levensloopbegeleider. Deze werkt vraaggericht en stimuleert bij deelnemers ontwikkeling, levensgeluk, autonomie en deelname aan de samenleving. Levensloopbegeleiders vormen samen een lerend team middels intervisie en trainingen. Met de pilot Levensloopbegeleiding wil Vanuit autisme bekeken laten zien hoe begeleiding van mensen met autisme anders kan (en moet).
De pilot wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van het programma: Volwaardig Leven.

Op hun landingspagina vind je meer over:

 • Uitganspunten
 • Projectorganisatie
 • Ik wil dit ook!
 • Inspiratiebank
 • Landelijke invoering
 • Nieuws en ervaringen
 • Gastsprekers
 • Onderzoek
 • Voor organisaties

 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de pilot? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief of volg hen op FacebookTwitter of LinkedIn.

 

Landelijke pilot: Levensloopbegeleiding in beeld

Animatie
Animatie pilot levensloopbegeleiding

Film ‘Levensloopwandeling’
In de film ‘Levensloopwandeling‘ schetst interviewer en filmmaker Wout van Wengerden een beeld van de pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Hij gaat onder andere in gesprek met Tim en Petra, deelnemers aan de pilot.

Laatste nieuws vanuit Landelijk Pilot VAB

December 2021 Nieuwsbrief 25 november met de onderwerpen

 • Gemeenten zijn enthousiast over Levensloopbegeleiding VAB
 • We kijken heel positief terug op 2021″
 • Methodiek Inclusief Werken Met Ambassadeurs beschikbaar
 • “Dat deze kinderen niet praten, betekent niet dat ze niet denken”
 • Themabijeenkomst: Autisme, context en het voorspellende brein
 • Even voorstellen: Anne van de Beek

September 2021 Nieuwsbrief 29 september met de onderwerpen

 • Project ‘Verborgen intelligentie’ van start
 • Masterstudenten Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar interventies bij autisme
 • Themabijeenkomst netwerkversterking
 • “Haar ondersteuning geeft hoop en moed”
 • Nieuwe pagina ‘Ik wil dit ook!’
 • ‘Meer dan ik denk’: een boek over de weg naar de diagnose autisme

Juli 2021 Nieuwsbrief  29 juli  met de onderwerpen:

 • In gesprek met gemeenten
 • Ik wil ook Levensloopbegeleiding VAB
 • Een wegwijzer voor autisme
 • Pruimenregen voor autisme ambassadeurs
 • Jasper, zijn autisme en vaderschap
 • Een kijkje in het leven van Tim en Petra

April 2021 – Nieuwsbrief 29 april met de onderwerpen

 • Autisme en tekenen met Mieke de Gunst
 • Procesbegeleiding: doen wat nodig is, én wat werkt
 • Sta jij achter landelijke invoering van Levensloopbegeleiding VAB?
 • “Mijn naam is…”
 • “Ontmoet de Ambassadeurs”

Maart  2021 – Nieuwsbrief 25 maart met de onderwerpen

 • Onderzoeksresultaten naar de Tweede Kamer
 • Geef ook jouw steun aan Levensloopbegeleiding VAB
 • “Alle seinen staan op groen”
 • Film ‘Levensloopwandeling’

Maart 2021 – Nieuwsbrief (autismeweek) met de volgende onderwerpen

 • Online evenementen autismeweek 2021
 • De deelnemer heeft de regie
 • Diversiteit, dynamiek en dilemma’s
 • De impact van een inclusieve werkomgeving

Maart 2021 – Nieuwsbrief met de onderwerpen

 • Lanceringsbijeenkomst bij de Politie
 • Meting diversiteit en inclusie
 • Start training Parnassia Groep Autisme Ambassade
 • Voortgang tijdens corona

Januari 2021 – Nieuwsbrief met de onderwerpen:

 • Vooruitblik 2021
 • Een kind met autisme in het gezin
 • Open over autisme op de werkvloer
 • Animatie pilot Levensloopbegeleiding

November 2020 – Informatie van het congres Volwaardig Leven (VWS) – 24 & 25 november 2020

Een van de middagsessies van het congres Volwaardig leven was Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Deze werd gegeven door: Willeke van den Hoek, Tess Glansbeek en Cor Jongejeugd (VAB – Vanuit Autisme Bekeken) en Ada Houben

In deze sessie geven zij een beeld van de krachtige werking van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Je kunt vóelen wat het voor hen betekent en je krijgt inzicht in de meerwaarde hiervan voor de maatschappij. Ook gaat het expertiseteam ‘Vanuit autisme bekeken’ (VAB) in op de vraag: Wat is nodig om levensloopbegeleiding landelijk beschikbaar te maken?

45-Congres-Volwaardig-Leven.pdf (kennispleingehandicaptensector.nl)

Lezing 45: Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme – YouTube


 

Helaas is een levensloopbegeleider nog niet landelijk beschikbaar.

Op dit moment loopt er een 4-jarige pilot ‘levensloopbegeleiding’ (tot najaar 2022). Belangrijk uitgangspunt van de levensloopbegeleiding VAB: het in beweging brengen van mensen met autisme door het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van zelfredzaamheid, reflectie en zelfinzicht, en dat op zoveel mogelijk levensgebieden.

Belangrijke taken hierbij zijn vraagverheldering en coaching, het coördineren van zorg- en hulpverlening en het regelen van maatwerk. De levensloopbegeleider werkt levenslang, levensbreed en levensvolgend. 

Zie ook Ik wil ook Levensloopbegeleiding VAB krijgen/Ik wil ook levensloopbegeleider worden! | Vanuit autisme bekeken

Downloadformulier ‘Ik wil ook Levensloopbegeleiding VAB” | Vanuit autisme bekeken)

 


De coalitie Levensloopbeleiding van het autismenetwerk ZHZ heeft in 2021 het begrip ‘levensloopbegeleiding’ besproken en hun visie op Levensloop beschreven.