Levensloopbegeleiding

Pilot - Vanuit Autisme Bekeken

De pilot Levensloopbegeleiding VAB is georganiseerd om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens om levensloopbegeleiding te bieden, die aansluit bij de leefwereld van mensen met autisme.

Mensen met autisme ervaren vaak grote problemen om te participeren in de samenleving. Zij voelen zich vaak onbegrepen en ervaren grote druk om zich aan te passen. Zorg en begeleiding zijn gefragmenteerd, niet vaak niet passend en pas beschikbaar na lang wachten.

 

Wil jij ook levensloopbegeleiding?

Ben jij ook iemand die graag Levensloopbegeleiding VAB wil krijgen? Of wil je levensloopbegeleider worden of Levensloopbegeleiding VAB gaan aanbieden?

Laat weten waar je interesse in hebt, dan kan de VAB je terugvinden zodra er een groep van start gaat in jouw regio.


 

Al in 2009 adviseerde de Gezondheidsraad om te komen tot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Vanuit autisme bekeken (VAB), het expertisecentrum op het gebied van autisme en inclusieve samenleving, kreeg van VWS de vraag om voor 100 mensen met autisme te onderzoeken wat goede levensloopbegeleiding is en hoe deze het beste georganiseerd kan worden. De pilot startte in 2018.

Binnen de pilot hoefde niet gewerkt te worden met definities zoals cliëntondersteuning of begeleiding. Ook hoefde het niet te passen binnen bestaande wetten. Daarom kon Levensloopbegeleiding VAB worden ingericht naar de bedoeling, zonder rekening te houden met bestaande systeemeisen.

Levensloopbegeleiding VAB kent vijf uitgangspunten:

 1. De klik
  Mensen kiezen zelf hun levensloopbegeleider uit hun naaste omgeving, uit een pool van zzp’ers, of van een bestaande aanbieder. Wij zien de klik als het belangrijkste werkzame ingrediënt. Uit onderzoek blijkt dat de klik een van de meest genoemde kwaliteitseisen is om ondersteuning te laten slagen. Door zelf een levensloopbegeleider te kiezen heeft de persoon met autisme eigen regie al voordat de levensloopbegeleiding begint.
 2. Levenslang
  De levensloopbegeleiding is levenslang beschikbaar, dus niet gebonden aan termijnen en doelen waarvoor een indicatie wordt afgegeven. Hierdoor kunnen levensloopbegeleider en de persoon met autisme een langdurige relatie aangaan. Voor mensen met autisme kan het aangaan van een nieuwe relatie flink belastend zijn.
 3. Levensbreed
  De levensloopbegeleiding gaat over alle relevante levensdomeinen zoals zorg, scholing, werk, relaties, vrije tijd etc. Hierdoor kan de vertrouwensband tussen levensloopbegeleider en de persoon met autisme ingezet worden op verschillende domeinen, wordt versnippering voorkomen en kunnen oplossingen integraal worden.
 4. Levensvolgend
  De levensloopbegeleiding volgt zoveel mogelijk de behoefte op dat moment. Soms intensief, soms ook een “waakvlam”. Dit wijkt af van het werken met een vast aantal uren per week, ongeacht de noodzaak of behoefte op dat moment. De relatie tussen levensloopbegeleider en de persoon met autisme blijft in stand, ook als het goed gaat.

 5. Het goede gesprek en maatwerk
  Coaching maakt onderdeel uit van de levensloopbegeleiding. Een deel van de mensen met autisme is hiermee voldoende geholpen. Soms is het ook noodzakelijk om indicaties voor bepaalde voorzieningen te regelen of om voor aanpassing van voorzieningen of afspraken met de omgeving te zorgen. Kan de persoon met autisme dat niet zelf oppakken dan is het de taak van de levensloopbegeleider het realiseren van zulk maatwerk te ondersteunen.

MEER LEZEN op website VAB

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de pilot? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief via onderstaande button of volg ons op FacebookTwitter of LinkedIn.

Levensloopbegeleiding - Geschiedenis

Geschiedenis begrip levensloop

Het begrip ‘levensloopbegeleiding kent een geschiedenis van ruim 10 jaar.

In 2009 kwam het rapport ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ uit, waarin de Gezondheidsraad bij de regering pleitte voor goede levensloopbegeleiding voor mensen met autisme.  Iemand met autisme kan bij deze vorm van begeleiding een beroep doen op een vaste begeleider op de momenten dat dit nodig is (bijvoorbeeld bij belangrijke gebeurtenissen). Daarnaast blijft het contact met de begeleider in een lage frequentie bestaan in tijden dat het goed gaat, zodat de onderlinge relatie onderhouden blijft en de begeleider het op tijd kan signaleren als het minder goed gaat.

In de jaren erna:

 • is levensloopbegeleiding een product/diensgeworden van verschillende zorgaanbieders. 
 • is er sinds 2009 een lector Levensloopbegeleiding Jan-Pieter Teunisse (zie interview in engagement van de NVA zomer 2020). (zie ook laatste bullet januari 2021) 
 • is er voor 2018-2022 subsidie vanuit het programma Volwaardig leven van VWS voor pilot Levensloopbegeleiding – eigenaar van de pilot is Vanuit Autisme Bekeken (VAB)
 • Januari 2021 – Nieuwsbericht: Onlangs heeft het HAN-lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme een vernieuwde visie omarmd. Vandaar ook de nieuwe naam: Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme. Lector Jan-Pieter Teunisse is vol goede moed dat de herijkte visie gunstig zal uitpakken voor de kwaliteit van leven van mensen met autisme.

 

Een film over de pilot Levensloopbegeleiding VAB

In de film “Levensloopwandeling’ schetst interviewer en filmmaker Wout van Wengerden een beeld van de pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Wout volgt onder andere Petra en Tim, deelnemers aan de pilot.
De film kun je bekijken op Levensloopwandeling: een film over de pilot Levensloopbegeleiding VAB | Vanuit autisme bekeken

NVA over levensloopbegeleiding

De NVA geeft een uitgebreide toelichting over wat levensloopbegeleiding is op hun website NVA – Levensloopbegeleiding (autisme.nl)

 • wat  is het
 • vormen
 • hoe werkt een levensloopbegeleider
 • voor wie
 • waar te vinden/ hoe kom ik aan levensloopbegeleiding VAB
 • voordelen
 • nadelen
 • achtergrond
 • effectiviteit
 • discussie

Pagina bijgewerkt op 14 augustus 2023