Van Levensloopbegeleiding naar Levensloopvisie

Levensloopvisie

Levensloopbegeleiding wordt vaak genoemd als een vorm van begeleiding voor mensen met autisme. Begeleiding die breed beschikbaar en makkelijk toegankelijk moet zijn. Maar wat is dat nu ‘levensloopbegeleiding’? Verschillende organisaties in het netwerk raakten in gesprek en zo komt ‘Van Levensloopbeleiding naar Levensloopvisie’ tot stand.

Hoe zorg je ervoor dat mensen met autisme en hun naasten kunnen meedoen in de samenleving zodat hun kwaliteit van leven verbetert?
De aangesloten organisaties van het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid streven naar een samenleving waarin mensen met autisme allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun autisme. Uitgangspunt is het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten.

Wat hebben mensen met autisme nodig?

 • een gelijkwaardige rol in de samenleving;
 • persoonlijke groei en talentontwikkeling, net als ieder ander;
 • eigen regie, waar nodig samen met een sociaal netwerk;
 • maatschappelijke en sociaaleconomische participatie naar vermogen;
 • ruimte, ondersteuning en waardering voor de inzet van ervaringsdeskundigheid;

En……………………wanneer dat actueel is: levensloopvolgend en levensbreed effectieve ondersteuning om de bovenstaande zaken te realiseren.

Levensloopvisie
Mensen met autisme en/of hun naasten kunnen ondersteuning nodig hebben op één of meerdere gebieden. Dit kan verschillen per leeftijdsfase of levensgebeurtenis. Het is belangrijk dat de ondersteuning tijdig beschikbaar is en (zonder gedoe) opstart als dat nodig is. Belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuning is de persoon met autisme en het netwerk te versterken zodat de cliënt niet of zo min mogelijk afhankelijk is van hulpverlening.

Hoe, wanneer en welke ondersteuning?
Hoe weet je nu of je ondersteuning nodig hebt, wanneer niet meer en wanneer het weer actueel is (of actueel gaat worden)? Het is belangrijk dat, als je dat niet zelf kunt, je iemand hebt die je daarbij helpt.
Iemand die je helpt om je vraag te verhelderen, de ondersteuning te coördineren/afstemmen en te helpen bij het regelen wat past bij jou:

 • een naaste van jou (ouders, partner, familie of vrienden)
 • een medewerker in het wijk- of jeugdteam, WMO team. Het verschilt per gemeente hoe deze teams heten (Vraag naar iemand met kennis van autisme).
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner (Cliëntondersteuning (Co) . (Vraag naar iemand met kennis van autisme).
 • Een levensloopbegeleider – zie informatie pilot VAB.

Wie biedt levensloopvolgend en levensbreed effectieve ondersteuning?
Er zijn verschillende organisaties in de regio die ondersteuning bieden die past bij de levensloopvisie. Afhankelijk van welke ondersteuning de persoon met autisme nodig heeft zijn er de verschillende mogelijkheden in de regio Zuid-Holland Zuid. Een paar voorbeelden zijn:

 • Eddee Zorgverlening: Ambulante begeleiding op maat
 • Boba Groep: Ambulante coaching
 • KompAss: individuele begeleiding op maat  en ‘workaut – persoonlijk ontwikkelcentrum’
 • Yulius: Ambulante ondersteuning en begeleiding
Geschiedenis begrip levensloop

Het begrip ‘levensloopbegeleiding kent een geschiedenis van ruim 10 jaar.

In 2009 kwam het rapport ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ uit, waarin de Gezondheidsraad bij de regering pleitte voor goede levensloopbegeleiding voor mensen met autisme.  Iemand met autisme kan bij deze vorm van begeleiding een beroep doen op een vaste begeleider op de momenten dat dit nodig is (bijvoorbeeld bij belangrijke gebeurtenissen). Daarnaast blijft het contact met de begeleider in een lage frequentie bestaan in tijden dat het goed gaat, zodat de onderlinge relatie onderhouden blijft en de begeleider het op tijd kan signaleren als het minder goed gaat.

In de jaren erna:

 • is levensloopbegeleiding een product/diensgeworden van verschillende zorgaanbieders. 
 • is er sinds 2009 een lector Levensloopbegeleiding Jan-Pieter Teunisse (zie interview in engagement van de NVA zomer 2020). (zie ook laatste bullet januari 2021) 
 • is er voor 2018-2022 subsidie vanuit het programma Volwaardig leven van VWS voor pilot Levensloopbegeleiding – eigenaar van de pilot is Vanuit Autisme Bekeken (VAB)
 • Januari 2021 – Nieuwsbericht: Onlangs heeft het HAN-lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme een vernieuwde visie omarmd. Vandaar ook de nieuwe naam: Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme. Lector Jan-Pieter Teunisse is vol goede moed dat de herijkte visie gunstig zal uitpakken voor de kwaliteit van leven van mensen met autisme.

 


Coalitie
De coalitie ‘levensloopbegeleiding’ heeft de ambitie eenduidige taal te spreken over het begrip levensloopbegeleiding in de regio autismenetwerk ZHZ (2021). Bovenstaande tekst is het eerste resultaat.
De volgende ambities zijn:

 • goede voorbeelden delen
 • in gesprek te gaan met een gemeente  over ‘het zonder gedoe‘ ondersteuning te regelen.(2022).
  Deelnemers coalitie: Eddee Zorgverlening (Hester) , Yulius (Sabine),  Boba Groep (Roos),  MEE Vivenz (Herman),  Het Spectrum Perspectief (Leontine) en Nel Hofman.