Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding wordt vaak genoemd als een vorm van begeleiding voor mensen met autisme. Begeleiding die breed beschikbaar en makkelijk toegankelijk moet zijn.

Maar wat is dat nu ‘levensloopbegeleiding’?

De coalitie die zich hiermee bezig houdt heeft de ambitie om in 2021 in de regio Zuid-Holland Zuid eenduidige taal te gaan spreken en in gesprek te gaan met gemeenten.

De coalitie doet dit door de onderstaande zaken  in beeld te brengen:

 • Geschiedenis
 • Informatie en laatste nieuws over de landelijke pilot door Vanuit Autisme Bekeken
 • Taal en visie over levensloopbegeleiding in onze regio (dit is in ontwikkeling, medio maart 2021 meer informatie)
 • Welk aanbod in de regio (dit is in ontwikkeling, medio maart 2021 meer informatie)

Levensloopbegeleiding

Geschiedenis levensloop

Het begrip ‘levensloopbegeleiding kent een geschiedenis van ruim 10 jaar.

In 2009 kwam het rapport ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ uit, waarin de Gezondheidsraad bij de regering pleitte voor goede levensloopbegeleiding voor mensen met autisme.  Iemand met autisme kan bij deze vorm van begeleiding een beroep doen op een vaste begeleider op de momenten dat dit nodig is (bijvoorbeeld bij belangrijke gebeurtenissen). Daarnaast blijft het contact met de begeleider in een lage frequentie bestaan in tijden dat het goed gaat, zodat de onderlinge relatie onderhouden blijft en de begeleider het op tijd kan signaleren als het minder goed gaat.

In de jaren erna:

 • is levensloopbegeleiding een product/diensgeworden van verschillende zorgaanbieders. 
 • is er sinds 2009 een lector Levensloopbegeleiding Jan-Pieter Teunisse (zie interview in engagement van de NVA zomer 2020). (zie ook laatste bullet januari 2021) 
 • is er voor 2018-2022 subsidie vanuit het programma Volwaardig leven van VWS voor pilot Levensloopbegeleiding – eigenaar van de pilot is Vanuit Autisme Bekeken (VAB)
 • Januari 2021 – Nieuwsbericht: Onlangs heeft het HAN-lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme een vernieuwde visie omarmd. Vandaar ook de nieuwe naam: Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme. Lector Jan-Pieter Teunisse is vol goede moed dat de herijkte visie gunstig zal uitpakken voor de kwaliteit van leven van mensen met autisme.

 

Landelijke Pilot: Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme – VAB

Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties. De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen meestal erger. Dat is tragisch en onnodig: mensen met autisme beschikken net als wij allemaal over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Levensloopbegeleiding kan voor iemand met autisme hét verschil maken tussen uitvallen of meedoen en ontwikkelen.

Vanuit dit gedachtegoed is Vanuit autisme bekeken (VAB) eind 2018 gestart met een vernieuwende pilot voor mensen met autisme. Binnen deze pilot organiseren zij levensloopbegeleiding, waarbij de individuele situatie en behoefte van de persoon met autisme, oftewel de deelnemer, het vertrekpunt is. Levensloopbegeleiding binnen de pilot is levensbreed (zorg, onderwijs, werk, sport, sociaal leven etc.) en levensvolgend (op- en afschalen naar behoefte is mogelijk). De leefwereld van de deelnemer staat centraal en de levensloopbegeleider doet wat nodig is. Deelnemers kiezen zelf, op basis van een klik, hun levensloopbegeleider. Deze werkt vraaggericht en stimuleert bij deelnemers ontwikkeling, levensgeluk, autonomie en deelname aan de samenleving. Levensloopbegeleiders vormen samen een lerend team middels intervisie en trainingen. Met de pilot Levensloopbegeleiding wil Vanuit autisme bekeken laten zien hoe begeleiding van mensen met autisme anders kan (en moet).
De pilot wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van het programma: Volwaardig Leven.

Op hun landingspagina vind je meer over:

 • Uitganspunten
 • Projectorganisatie
 • Ik wil dit ook!
 • Inspiratiebank
 • Landelijke invoering
 • Nieuws en ervaringen
 • Gastsprekers
 • Onderzoek
 • Voor organisaties

 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de pilot? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief of volg hen op FacebookTwitter of LinkedIn.

 

Landelijke pilot: Levensloopbegeleiding in beeld

Animatie
Animatie pilot levensloopbegeleiding

Film ‘Levensloopwandeling’
In de film ‘Levensloopwandeling‘ schetst interviewer en filmmaker Wout van Wengerden een beeld van de pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Hij gaat onder andere in gesprek met Tim en Petra, deelnemers aan de pilot.

Laatste nieuws vanuit Landelijk Pilot VAB

April 2020Nieuwsbrief 29 april met de onderwerpen

 • Autisme en tekenen met Mieke de Gunst
 • Procesbegeleiding: doen wat nodig is, én wat werkt
 • Sta jij achter landelijke invoering van Levensloopbegeleiding VAB?
 • “Mijn naam is…”
 • “Ontmoet de Ambassadeurs”

Maart  2021 – Nieuwsbrief 25 maart met de onderwerpen

 • Onderzoeksresultaten naar de Tweede Kamer
 • Geef ook jouw steun aan Levensloopbegeleiding VAB
 • “Alle seinen staan op groen”
 • Film ‘Levensloopwandeling’

Maart 2021 – Nieuwsbrief (autismeweek) met de volgende onderwerpen

 • Online evenementen autismeweek 2021
 • De deelnemer heeft de regie
 • Diversiteit, dynamiek en dilemma’s
 • De impact van een inclusieve werkomgeving

Maart 2021 – Nieuwsbrief met de onderwerpen

 • Lanceringsbijeenkomst bij de Politie
 • Meting diversiteit en inclusie
 • Start training Parnassia Groep Autisme Ambassade
 • Voortgang tijdens corona

Januari 2021 – Nieuwsbrief met de onderwerpen:

 • Vooruitblik 2021
 • Een kind met autisme in het gezin
 • Open over autisme op de werkvloer
 • Animatie pilot Levensloopbegeleiding

November 2020 – Informatie van het congres Volwaardig Leven (VWS) – 24 & 25 november 2020

Een van de middagsessies van het congres Volwaardig leven was Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Deze werd gegeven door: Willeke van den Hoek, Tess Glansbeek en Cor Jongejeugd (VAB – Vanuit Autisme Bekeken) en Ada Houben

In deze sessie geven zij een beeld van de krachtige werking van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Je kunt vóelen wat het voor hen betekent en je krijgt inzicht in de meerwaarde hiervan voor de maatschappij. Ook gaat het expertiseteam ‘Vanuit autisme bekeken’ (VAB) in op de vraag: Wat is nodig om levensloopbegeleiding landelijk beschikbaar te maken?

45-Congres-Volwaardig-Leven.pdf (kennispleingehandicaptensector.nl)

Lezing 45: Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme – YouTube


 

Deelnemers coalitie:
Eddee (Hester) , Yulius (Sabine),  Boba (Roos),  MEE plus (Herman),  Het spectrum Perspectief (Leontine) en Nel Hofman.