Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding wordt vaak genoemd als een vorm van begeleiding voor mensen met autisme. Begeleiding die breed beschikbaar of makkelijk toegankelijk moet zijn.

Maar wat is dat nu ‘levensloopbegeleiding’? Hoe we van levensloopbeleiding naar levensloopvisie gaan.