Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding wordt vaak genoemd als een vorm van begeleiding voor mensen met autisme. Begeleiding die breed beschikbaar of makkelijk toegankelijk moet zijn.

Maar wat is dat nu ‘levensloopbegeleiding’?