Naaste van iemand met autisme

Invloed van autisme op een naaste (partner, broer/zus, kind van)

 • Als partner van iemand met autisme kun je je eenzaam voelen door een gebrek aan emotionele wederkerigheid in je relatie en/of door onbegrip van de omgeving.
 • Als broer of zus kun je er last van hebben dat je ouders minder aandacht aan jou besteden.
 • Als kind van iemand met autisme kun je het gevoel hebben dat het aan jou ligt als het contact niet goed verloopt. Ook kan het moeilijk zijn om met je vader of moeder over gevoelens te praten.

Op de website Naasten in Kracht vind je tips, ervaringen en zijn er verschillende onderwerpen beschreven.

Mantelzorg

Naasten van mensen met autisme herkennen zich niet snel in het woord ‘mantelzorger’. Mantelzorgers zorgen en/of begeleiden langdurig een partner, ouder, kind of ander familielid of vriend. Zij spelen een belangrijke rol in het in leven van mensen met autisme. Aandacht en erkenning voor de rol als mantelzorger is van groot belang. Herkenning kan helpend zijn. Veel mantelzorgers raken overbelast. Het is goed te weten dat er mantelzorgondersteuning bestaat. Mantelzorg is vaak niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Thema’s waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Onbegrip/ stigma.
 • Gevoelens als machteloosheid, verantwoordelijkheid, schuldgevoel, rouw en verlies, zorgen over de toekomst.
 • Balans tussen draaglast en draagkracht.
 • Impact van de zorg op het gezin.
 • Jonge mantelzorgers/ brussen.
 • Samenwerking met beroepskrachten.
 • Morele dilemma’s.
 • Combineren van mantelzorg met werk/ opleiding.
 • Grenzen stellen en loslaten.
 • Voor jezelf zorgen.
 • Vervangende zorg/ begeleiding (respijt).
 • Sociale netwerkversterking.
 • Ervaringen zoeken en delen.

Mantelzorg NL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste.

Aanbod mantelzorgondersteuning in de regio.
Mantelzorgondersteuning biedt hulp en ondersteuning gericht op mantelzorgers. Je kunt er terecht voor vragen en vaak zijn er bijeenkomsten of cursussen gericht op verschillende thema’s. Er zijn geen kosten verbonden aan mantelzorgondersteuning.
Daarnaast organiseren verschillende gemeenten bijeenkomsten voor mantelzorgers die gericht zijn op verschillende thema’s zoals: ontspanning, vervangende zorg, rouw en verlies, werk & mantelzorg, vergoedingen en samenwerken met beroepskrachten.

 • Als je een naaste van iemand bent kun je altijd met vragen terecht bij het wijk/jeugdteam in jouw gemeente.
 •  Ook kun je kijken wie in jouw gemeente zorgt voor mantelzorgondersteuning
 • Sommige gemeenten bieden een helder overzicht voor vervangende zorg (respijt) op Help mij Zorgen. (link op www.helpmijzorgen.nl)

MEE Mantelzorg Zuid-Holland Zuid
Een deel van de mantelzorgondersteuning in Zuid-Holland Zuid wordt uitgevoerd door de mantelzorgconsulenten van MEE Mantelzorg. MEE Mantelzorg zet haar expertise en ervaring in om mantelzorgers en professionals te ondersteunen.
Cursussen die MEE Mantelzorg aanbiedt voor mantelzorgers zijn:

 • De Zorg de Baas
 • Brussencursus
 • Partnercursus autisme

De cursussen worden vermeld bij de agenda op deze website.

 


Actuele artikelen 

25-02-2021: Samenwerken met familie: Waarom loslaten nooit helemaal lukt | Kennisplein Gehandicaptensector

16-02-2021: Veertien inzichten en tips uit de verhalen van mantelzorgers | Kennisplein Gehandicaptensector


Naasten

Informatie over naasten op andere websites voor kinderen van ouder(s) met autisme
Informatie voor broers en zussen (brusjes) van kinderen met autisme
Naasten in Kracht – wie zijn zij?

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren. Je kunt door middel van filters de informatie en persoonlijke verhalen lezen die voor jou van toepassing zijn.
Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz en een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Impuls en Woortblind, MIND Familie- en Naastenraden, MIND Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, Landelijke Stichting Familievertouwenspersonen, NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging en Stichting Het Zwarte Gat.