Onderwijs - ouders - zorg

Preventief in gesprek

De leerling, de ouders, de leerkracht en de begeleiders vanuit de zorg/jeugdhulp willen allemaal dat een leerling het prima naar zijn zin heeft op school en alle kansen krijgt.

Hoe zorgen we  dat we met elkaar in gesprek gaan en blijven voordat er problemen zijn, een leerling vastloopt of zelfs uitvalt.  Belangrijk is dat ieder weet bij wie, wanneer en waar je in gesprek kan gaan. en waar vind je informatie vind.

De coalitie ‘Preventief in gesprek onderwijs-zorg-ouders* ontsluit informatie en kennis over:

 • Passend onderwijs
 • Ouder- en jeugdsteunpunten
 • Ondersteuning vanuit zorg
 • Landelijke partijen met kennisbanken en/of lobby
 • Actuele nieuwsberichten en literatuur.

Passend onderwijs

Ouder- en jeugdsteunpunten

Ouders en jeugdigen hebben, in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun specifieke situatie. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen. Elke regio is anders en elke context is anders. Het is daarom belangrijk dat ouders en jeugdigen in hun eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden. In elk samenwerkingsverband komt daarom een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jeugdigen vinden daar informatie over en steun bij passend onderwijs  ( Ouder- en jeugdsteunpunten – Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)

De ouder- en jeugdsteunpunten zijn in ontwikkeling*.  In onze regio zijn de volgende ouder- en jeugdsteunpunten gerealiseerd:

*In elke regio komt een ouder- en jeugdinformatiepunt. Hier kunnen leerlingen en ouders naartoe als ze vragen hebben over passend onderwijs. Of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs. Er is een leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten. Deze heeft als doel om samenwerkingen in het passend onderwijs te ondersteunen bij het opzetten van steunpunten.


Ondersteuning vanuit zorg


Landelijke partijen met kennisbanken en/of lobby

 • NVA – Onderwijs (autisme.nl)
 • Kennisbank: Onderwijs – Balans, vereniging voor ouders (balansdigitaal.nl)
 • De belangrijkste termen en onderdelen van passend onderwijs uitgelegd – Balans, vereniging voor ouders (balansdigitaal.nl)
 • Onderwijsconsulenten – Verbinden kind, ouder en professional: Zij bieden ouders, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.
 • Met Andere Ogen  – Met Andere Ogen is een inspiratienetwerk dat de ontwikkelkansen van kinderen in Nederland vergroot. Met dit netwerk willen we de lokale praktijk van zorg, onderwijs en jeugd stimuleren om zo goed mogelijk met elkaar samen te werken, elkaar te inspireren én van elkaar te leren. De missie: door een betere samenwerking van ouders, onderwijs, zorg en jeugd bijdragen aan het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen. De Ministeries van VWS en OCW subsidiëren het netwerk. VNG is samen met Netwerk LPO opdrachtnemer namens de Coalitie. Een regiebureau levert het programmamanagement en faciliteert en organiseert het bewegen, leren en agenderen van Met Andere Ogen.
 • Schouders  – (Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsproblematiek (zorgkinderen). (Sch)ouders richt zich op onderwerpen waar ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig moment, ongeacht de soort beperking of aandoening.  Bij (Sch)ouders vind je aanvullende aandoeningsoverstijgende informatie. zie de routekaart bij het onderwerp ‘Onderwijs’.

 


Actuele nieuwsberichten en literatuur*Coalitie – De coalitie ‘Preventief in gesprek ouders/school/zorg’ heeft de ambitie  om informatie te ontsluiten en kennis te delen  zodat informatie makkelijk en snel vindbaar is voor ouders, jongeren, professionals en leerkrachten.  Deelnemers coalitie:
SWV Koers VO (Thasja) , SWV Drechtsteden (Dorien), Coach Point (Veronique, Auris (Linda) MEE Rotterdam Rijnmond (…),  Pameijer (Moniek), en Enver (Jolanda) Nel Hofman.