Onderwijs

Ouders/leerling/leerkrachten/begeleiders - Preventief met elkaar in gesprek

Een leerling die het prima naar zijn zin heeft op school en alle kansen krijgt, iedereen wil dat graag.
De leerling, de ouders, de leerkracht en (als er ondersteuning is vanuit de zorg/jeugdhulp dan ook) de begeleiders. Vaak gaan we pas in gesprek als er problemen zijn, een leerling vastloopt of zelfs uitvalt.

Hoe kunnen we nu zorgen dat we al veel eerder met elkaar het gesprek aangaan?

Met deze vraag gaat de coalitie “Preventief in gesprek ouders/school/zorg”  aan de slag.

Gewenste resultaten

 1. Ouders/leerling: Route voor ouders/leerling hoe en met wie zij in gesprek kunnen gaan
 2. Onderwijs: Tools voor gesprekken voor docenten, ambulant begeleiders;
  1. Wanneer in gesprek
  2. Hoe in gesprek
  3. Welke vragen stel je?
 3. Jeugdhulp/Zorg:  Belang van samenwerking
  1. wat houdt dit zorg/ondersteuning vanuit zorg/jeugdhulp in?
  2. wat betekent dit voor het gesprek/contact met ouders/school?

Coalitie
De coalitie ‘Preventief in gesprek ouders/school/zorg’ heeft de ambitie  om informatie te ontsluiten en kennis te delen over:

 • Informatie makkelijk en snel vindbaar voor ouders (denk bijv. aan bekendheid regionale informatiepunten als deze gerealiseerd zijn)
 • Handvatten voor leerkrachten voor preventief contact/gesprekken met ouders/leerling
 • Belang van samenwerking jeugdhulp/zorg – ouders en onderwijs

Deelnemers coalitie:
SWV Koers VO (Peggy) , SWV Drechtsteden (Dorien), Coach Point (Veronique,  Boba Groep (…),  Auris (Linda en Margriet) MEE Rotterdam Rijnmond (Ans),  en Nel Hofman.


Nieuws of artikelen over dit onderwerp

Slob verbetert passend onderwijs met 25 maatregelen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Ouders betrokken bij pilot HPC Zuidwijk – Koers VO

Stroomschema voor ouders (koersvo.nl)

Hoe organiseer je passend onderwijs – Balans, vereniging voor ouders (balansdigitaal.nl)

Schouders