Onderzoek - wetenschap

Actuele of afgeronde onderzoeken

Voortdurend wordt er onderzoek gedaan naar autismespectrumstoornissen om zo de herkenning en diagnostiek, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van mensen met autisme te verbeteren.

ZonMW
Binnen verschillende ZonMw-progamma’s wordt er onderzoek gedaan. Op de website van ZonMW vind je een overzicht met lopende en afgeronde onderzoeken op de volgende gebieden:

 • Academische werkplaats
 • Onderzoek naar de oorzaak van autisme
 • Medicatie
 • Sociale vaardigheden
 • Vrouwen en autisme
 • Maatschappelijke (re)integratie
 • Sport en Bewegen
 • Onbegrepen gedrag
 • Transitieplan jongeren: de overgang naar zelfstandig(er) wonen, leren en werken
 • Prikkelverwerking
 • Emoties

ZonMw komt voort uit twee organisaties: ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van NWO. Toen deze organisaties fuseerden is gekozen om de naam ZonMw te hanteren. ZonMw is een op zichzelf staande naam en wordt niet ingezet als afkorting.