Preventie jeugd - Rotterdam Rijnmond

Het overzicht van het subsidiekader jeugdpreventie 2023 ‘Versterken en Voorkomen’ is gemaakt om inzicht te geven in het jeugdpreventie-aanbod voor kalenderjaar 2023.
PDF INTERVENTIEOVERZICHT – GEMEENTE ROTTERDAM

Rotterdam is een jeugdige stad. Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien in deze stad. We vinden het belangrijk om kinderen en hun ouders zo vroeg mogelijk te ondersteunen als zij problemen ervaren bij het opvoeden of opgroeien. Hiervoor stelt de gemeente Rotterdam een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar voor diverse problemen en diverse leeftijden.

Het aanbod bestaat uit interventies die preventieve ondersteuning bieden aan de Rotterdamse jeugd van 0 tot 18 jaar.
Bij het aanbod voor preventie van middelengebruik wordt gewerkt met een leeftijdsgrens van 23 jaar.

Het overzicht bevat zowel aanbod dat georganiseerd kan worden in de hele stad, als aanbod dat alleen in specifieke gebieden beschikbaar is. Met het aanbod zorgen wij dat kinderen en hun ouders eerder geholpen worden, waardoor problemen niet verergeren of niet ontstaan.

Elk jaar kunnen aanbieders in het voorjaar een subsidieaanvraag doen bij de gemeente Rotterdam, daarom kan het aanbod per kalenderjaar verschillen.

In de tabellen wordt de samenhang tussen interventies en bepaalde factoren aangeduid. De volgende thema’s komen aan bod:

  • sociaal-emotionele vaardigheden en psychosociale problematiek,
  • ouders met psychische klachten en/of (licht) verstandelijke beperking,
  • opvoedvaardigheden en middelengebruik.

In 2023 hebben we het aanbod gepresenteerd op grond van onderliggend thema.
Achterin staat algemene contactinformatie van de aanbieders.

Scholen of andere locaties waar ouders of jeugdigen komen, kunnen contact opnemen met de aanbieders om te bespreken of het aanbod op locatie georganiseerd
kan worden.

Voor advies op maat kan een Gezonde Schooladviseur worden ingeschakeld, die samen met het ondersteuningsteam op school kan bepalen welke interventies zinvol zijn op korte en langere termijn.

Ouders of kinderen kunnen zich ook aanmelden via www.centrumvoorjeugdengezin.nl/cursus.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar jeugdpreventieMO@rotterdam.nl

PDF INTERVENTIEOVERZICHT – GEMEENTE ROTTERDAM