Preventief samenwerken VB en GGZ

Een coalitie* deelt kennis en ervaringen rondom handelingsverlegenheid die kan ontstaan in de samenwerking tussen de GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Terugblik bijeenkomst 2019
In 2019 zijn in het autismenetwerk ZHZ de organisaties die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bijeen gekomen. Zij hebben kennis en ervaringen gedeeld rondom de handelingsverlegenheid die kan ontstaan in de samenwerking tussen de GGZ en de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. In deze bijeenkomst is opgehaald wat niet werkt, wat wel werkt en hoe een vervolg te geven aan deze bijeenkomst (PDF – Samenvatting uitkomsten).

Hoe verder met dit thema – bijeenkomst 26 oktober 2021
Caroline Ligtendag (Sjaloom Zorg)  en Nel Hofman namen het initiatief om samen met de coalitie te sparren hoe een programma samen te stellen voor een vervolgbijeenkomst om kennis uit te wisselen over preventieve samenwerking. Na diverse gesprekken vindt de coalitie de volgende thema’s belangrijk en wordt een bijeenkomst georganiseerd op 26 oktober 2021.

  • Wanneer spreken we van een psychiatrische crisis en wanneer van emotioneel disbalans?
  • Hoe zorg je dat je niet handelingsverlegen bent/wordt?
  • Wat is belangrijk in de samenwerking tussen begeleider, behandelaar en manager?

 

Bundelen aanwezige kennis rondom dit onderwerp


  • Zorgverzekeraars Nederland Het Crisis- en OndersteuningsTeam: Hoe kunnen we u helpen?

Stel… als instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg komt u voor een situatie te staan waarbij de enige oplossing lijkt: een crisis-opname. Dat kan. Maar voor de cliënt (en ook voor de medewerkers) is het fijner als dat voorkomen kan worden. Het Crisis- en OndersteuningsTeam kan u in deze situatie expertise en preventie bieden.  Het Crisis- en OndersteuningsTeam heeft tot doel een crisisopname te voorkomen 

Het Ondersteuningsteam levert drie vormen van ondersteuning: preventie, verhoging van de expertise en nazorg.

Meer informatie lees je in de flyer (2021)  of neem contact op met één van de zorgkantoren uit jouw regio:  • VWS – Programma Volwaardig leven – project Crisis en ondersteuningsteams
    Een crisis- en ondersteuningsteam (C.O.T.) bestaat uit een aantal gespecialiseerde zorgverleners. In het programma heet dit ook wel een ambulant team. Deze zorgverleners kunnen op locatie inspringen bij een crisissituatie, op aanvraag van een zorgorganisatie. Wanneer is er sprake van een crisissituatie? Dit is het geval als de directe omgeving de problematiek van de cliënt niet meer kan oplossen. Meestal zijn dit de zorgverleners en naasten. Hierdoor lopen de spanningen zo hoog op dat de situatie niet meer onder controle is te krijgen en een crisisopname dreigt. Binnen 48 uur moet er worden ingegrepen om escalatie te voorkomen.

 


*De coalitie bestaat uit professionals van Gemiva SVG Groep, ASVZ, Sjaloom Zorg, Parnassia (Antes), Zuidwester, Syndion en de coördinator van het autismenetwerk.