Slapen

Kennisdeling netwerkbijeenkomst 7 juni 2021

Slaapproblemen komen veelvuldig voor bij mensen met een autismespectrumstoornis. Deze bestaan uit langere tijd tot inslapen, vaak ’s nachts wakker worden en vroeg ontwaken. De algemene slaapkwaliteit is hierdoor slechter dan bij leeftijdgenoten zonder ASS. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn op de lichamelijke gezondheid en het functioneren overdag. Slechtere concentratie, meer agressieve uitingen, verminderde schoolprestaties en verslechtering van de ASS symptomen blijken uit onderzoek veelvuldig voor te komen.

Niet alleen de jongeren kunnen last hebben van deze problematiek. Ook ouders kunnen problemen ondervinden van de slaapproblemen bij hun kind. De zorgen over de slaapproblemen, de verergerde autisme symptomen, slechtere schoolprestaties en slechtere slaapkwaliteit van de ouders zelf, kunnen de gehele familie treffen.

Kennisdeling in de netwerkbijeenkomst op 7 juni 2021

Annemiek van Manen (verpleegkundig specialist Yulius) en Anne Brouwer (ervaringsdeskundige) en 22 deelnemers deelden in een online netwerkbijeenkomst hun kennis over

 • Inzicht in welke problemen er zijn met slapen
 • Kennis over actueel onderzoek en/of bevindingen
 • Uitwisseling van mogelijke interventies en aanbod
 • Kennis over de ‘Richtlijn slapen’

zodra er akkoord is om bovenstaande PDF’s beschikbaar op deze website te plaatsen zullen deze hier geplaats worden of aangegeven waar je dit kan opvragen.


Evaluatie bijeenkomst

De bijeenkomst krijgt van de deelnemers een 7.8.
Aan de deelnemer is gevraagd om in één zin geven aan te geven wat zij het meest interessant vonden wat zij gehoord hebben  en wat zij ‘TOP’ vonden en welke ‘TIP’ zij geven.

Deelnemers: “Het meest interessante wat ik gehoord heb is………..”

 • de slaapcyclus met afbeelding
 • alles nog een keer op een rijtje horen
 • de mogelijkheden om slaappatroon te onderzoeken
 • Het verhaal van Anne, haar ervaringen
 • Alles wat Annemieke vertelde
 • Ik heb al ‘ns eerder een bijeenkomst over dit onderwerp gevolgd bij jullie. Tijdens de bijeenkomst kreeg ik namelijk een ‘deja vue’… Maar vond het wel fijn om m’n kennis weer op te frissen!
 • Bevestiging van het voorkomen van meer slaapproblemen bij ASS.  De uitleg rondom het geregeld wakker worden en dat dmv uitleg kinderen/jongeren met ASS geleerd kan worden om weer verder te slapen, het hoort erbij om even wakker te worden.
 • Hoe je een slaapprobleem kan aanpakken stap voor stap
 • Over de onderliggende oorzaken zoeken door middel van reflextherapie.
 • Meer info over slapen en waarom dat soms lastig gaat
 • Hoe slaap cyclus bijhouden

TOP

 • In korte tijd een theoretisch beeld gekregen hoe slaap precies werkt en de hand-out om alles nog even rustig door te nemen wat er niet is besproken.
 • Spreekster heel deskundig
 • Fijn om alle algemene tips weer eens te horen. Fijn om de verdiepende ervaring van de deelnemers te horen.
 • Goede spreker, met veel kennis.
 • Dat er een ervaringsdeskundige bij was (Anne)
 • Kunnen praten met andere deelnemers
 • De verhalen van de ervaringsdeskundige, maar ook de ervaringen van de professional
 • Duidelijke praktische uitleg ondersteund door goede afbeeldingen.
 • Sluit goed aan bij de praktijk
 • Verdieping & aanwezigheid ervaringsdeskundige
 • De afwisseling van theorie en praktijk van Anne en het samenkomen in kleine groepjes

TIP

 • Meer verdieping, specifiek, gericht op Autisme en slaapproblemen. Wat is er nu anders met slaap bij mensen zonder Autisme.
 • Het ging vooral over kinderen, dat wist ik niet van tevoren, maar kan ook aan mij liggen Had wel iets meer verbinding met autisme kunnen hebben.
 • Wat meer koppeling met de theorie rond autisme zou interessant zijn.
 • Graag wat meer info hoe het zit bij mensen met ASS en hoe je ze kan helpen, het was nu meer een algemeen verhaal over slaap. Het was nu veel gericht op kinderen en jeugd, ik had graag iets meer over volwassenen gehoord.
 • Het is nog even wennen om alles online te doen
 • De break out rooms stopten erg abrupt, eigenlijk waren we nog aan het starten met het uitwisselen van informatie, dit voelde niet fijn. Misschien een paar minuten langer
 • 5 minuten in de kleine groepjes met 3 personen was erg kort. Bij beiden keren kwam niet iedereen aan het woord terwijl we het toch kort probeerden te houden.
 • Ruimte voor discussie