Stage lopen en autisme

Onderstaande tekst is in concept  – 29 juni vind een update plaats

Jongeren met autisme hebben (meer) moeite om een stage plek te vinden en/of ervaren dat er onvoldoende begeleiding is (of het is niet bekend op welke begeleiding zij recht hebben)
Hierdoor doen zij negatieve ervaring(en) op met werk waardoor de stap naar werk moeilijk verloopt.

Informatie over stage op WerkWEb-Autisme

Op WerkWeb-Autisme (werkwebautisme.nl)  vind je informatie over:

 • Stage lopen
 • Wat wordt er van je verwacht als je stage gaat lopen?
 • Succesvol stage lopen met autisme
 • Wat kan nog meer helpen?

Tips om stage plekken te vinden

 

Voorbeelden van inzet voor inclusief stage lopen of werken

 • Platform 010inclusief –  010 Inclusief | Een Rotterdamse Arbeidsmarkt Voor IedereenV
  • Wil jouw bedrijf werken aan een gevarieerd personeelsbestand en een inclusieve bedrijfscultuur? Sluit je dan aan bij 010 Inclusief! Dit platform ondersteunt werkgevers en werknemers uit alle sectoren van de Rotterdamse arbeidsmarkt en geeft toegang tot een groeiend netwerk van bedrijven.
  •  gewerkt wordt aan inclusie op stage en werkgebied. Ook neurodiversiteit wordt hierin meegenomen. Er zijn van daaruit ook samenwerkingen met bijvoorbeeld Hogeschool Inholland, die actief met inclusie bezig zijn.
  • villa Abel is aangesloten bij 010inclusief en heeft de workshop “Vertel je het” gegeven.  Het wel of niet vertellen dat je autistisch bent bij het solliciteren (voor een baan of stage) is een vraagstuk dat, voor veel van de studenten die Villa Abel begeleidt, speelt.

Stages vanuit cluster 3 onderwijs

Ter voorbereiding op uitstroom naar dagbesteding of (beschut) werk.

Informatie volgt nog

 

Wat helpt?

 • Vaak zijn (stage)bedrijven zeer erkentelijk als zij contact hebben met een begeleider van iemand met autisme.
  • hij/zij kan adviseren over eventuele aanpassingen die helpend zijn.
  • het geeft een geruststellend gevoel dat er begeleiding is bij het wennen aan stage/werk. Omdat het bedrijf vaak ook merkt dat het niet helemaal soepel gaat, maar niet weten waarom niet en hoe te ondersteunen, of vertrouwen te hebben in ontwikkeling van de persoon.

Waardoor kan het mislopen?

 • het combineren van studie en werk bij stage. Naast het werk bij het bedrijf, moeten studenten zelf zorgen dat zij schrijven aan een onderzoek/verslag. Dit wisselen van rollen en activiteiten kan lastig zijn en binnen de werkplek wordt er niet altijd vanzelf ruimte voor gegeven. De student is niet altijd assertief genoeg om deze ruimte (in tijd en activiteiten) zelf te regelen.
  • Bij Villa Abel is het mogelijk om bijvoorbeeld 1 dag in de week op hun locatie zitten. Zo zijn de taken duidelijk gescheiden zijn omdat ze niet op hun stageplek zijn. Bij Villa Abel werken ze aan de studie, dus verslaglegging. Dit moet dan wel met de stageplek en studie afgestemd worden zodat het wel als stageuren meegeteld wordt.
 • de verwachtingen van een stagebegeleider bij het werk kunnen sterk afwijken van de verwachtingen van de stagebegeleider bij de studie. Hoe je dat met elkaar kunt rijmen en keuzes maken, is een uitdaging.

De coalitie arbeid zet zich in om oplossingen  en tips te bundelen zodat mensen met autisme stage kunnen lopen en hiermee al een stap naar werk kunnen maken.