Suïcidaliteit

Jaarlijks is op 10 september ‘Wereld Suïcide Preventie Dag’. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Openheid over suïcide(gedachten) is óók belangrijk voor mensen met autisme.  Hoe doe je dat, meer openheid?

Bram Sizoo (psychiater bij Dimence): ‘Er lijkt inderdaad sprake van een verhoogde kans op suïcides, suïcidepogingen en suïcidale ideaties (denken over suïcide zonder dat je een poging doet).

Dat zijn dus eigenlijk drie verschillende dingen die in elkaar kunnen overgaan, maar die niet hetzelfde zijn”.  (Bron: NVA)

Wat is dat verschil, waarom komt het vaker voor bij mensen met autisme, wat is het verschil tussen jongens en meiden en wat zijn belangrijke schakels in de preventie?  Het wordt steeds meer duidelijk dat suïcidaal gedrag een dieperliggende oorzaak heeft en een meer systemische aanpak vraagt.


Factsheet Suïcidaliteit en autisme | 113 Zelfmoordpreventie


Meer lezen over dit onderwerp?

 1. Interview met Bram Sizoo (september 2019) NVA – ‘Erken dat het leven soms heel erg moeilijk is voor mensen met autisme’
  ..
 2. Factsheet Suïcidaliteit en autisme
  In de factsheet suïcidaliteit en autisme zet 113 in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de meest recente kennis op een rij. Ook staat er in deze factsheet wat je kan doen als je te maken krijgt met een persoon met autisme die aan zelfmoord denkt.
  ..
 3. Jongeren hebben behoefte aan contact en nabijheid bij suïcidaal gedrag – ZonMw
  ..
 4. Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij? Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus en ketenpartners. – ZonMw
  ..
 5. Kalenderboekje ‘Een stil gevecht’
 6. Ondersteun LHBT-jongeren met suïcidale gedachten | Movisie Handzame factsheets voor ouders en professionals

Ken jij artikelen of informatie op websites die aanvullend zijn laat dit dan weten zodat we dit op deze pagina bundelen.