Theory of mind is het vermogen om je in te leven in wat een ander denkt of voelt.

Dat inleven is in het dagelijkse leven een soort kompas bij sociale contacten.

Dit filmpje gaat in op verschillen in ontwikkeling van Theory of mind bij mensen met en zonder autisme.