Thuiszitters

Aanpak/ protocol thuiszitters regio Rotterdam


Er is een Protocol Thuiszitters regio Rotterdam opgesteld om met elkaar aan de slag te gaan. Thuiszitters – Koers VO
Het protocol kan gebruikt worden om ervaring mee op te doen en om in het achterhoofd te houden als gedragsovereenkomst. Samen spannen we ons in om thuiszitters te voorkomen. Als een leerling toch thuis komt te zitten, dan is ook school nadrukkelijk aan zet. De school werkt hierbij samen met partners om snel tot een goede aanpak te komen.

Een van de doelstellingen van het protocol is om het aantal thuiszitters beter in beeld te krijgen. Afspraak is dan ook dat scholen alle formele thuiszitters (meer dan 4 weken ongeoorloofd verzuim) bij hun Koersconsulent melden. Daarnaast meldt de school verzuimende leerlingen in het Verzuimloket van DUO.

Initiatieven voor onderwijszoekers en thuiszitters

‘Thuiszittersinitiatieven’ zijn ontstaan voor leerlingen die zijn vastgelopen op school en soms ook in de jeugdhulp. Het gaat om plekken waar zij tot rust komen, zich ontwikkelen en zo mogelijk weer onderwijs gaan volgen.  Overzicht per provincie.

 

 

Sprintkaart maatwerk voor thuiszitters

De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg rond een thuiszitter, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen.

Grofweg heeft de Sprintkaart drie doelen: ouders aan zet, kind centraal en écht stappen zetten.

Overige websites waar informatie te vinden is