Vrouwen

Bron: FANN: Female Autisme Network of the Netherlands

FANN geeft op hun website de volgend informatie over ASS bij meisjes en vrouwen:

  •  (een selectie van) informatie/artikelen rondom het onderwerp ASS bij meisjes/vrouwen.
    Met daarbij een Opmerking vooraf: de informatie is zowel bedoeld voor clinici als patiënten met ASS. Hierin dient zelf een onderscheid in gemaakt te worden door de lezer. Daarnaast moeten we aangeven dat we er naar streven om al het materiaal zoveel mogelijk zelf door te nemen (zoals ook de boeken), maar dat dit door de (groeiende:-)) hoeveelheid niet altijd haalbaar is. Wees dus kritisch bij de inhoud en ga altijd na of het op jou van toepassing is en wat je eigen visie is.
  • Blogs – FANN: Female Autisme Network of the Netherlands (fann-autisme.nl)
  • LinkedIn en andere (social) media
    Nieuwsstromen gaan tegenwoordig snel. Zij  kunnen daarom niet een uitputtend en actueel overzicht bieden. Voor de meest actuele informatie verwijzen zij naar hun FANN LinkedIn pagina. Ze gebruiken dit als digitaal platform voor de uitwisseling van actuele informatie. Denk hierbij aan mediaberichten, symposia, literatuur of het posten van specifieke vragen m.b.t. meisjes/vrouwen met ASS. Als je dit leuk lijkt, kun je lid worden van deze groep. Voel je vrij om alleen berichten te volgen of om actief te participeren. Ook kun je ons inmiddels volgens via Twitter (@FANN_network) en via Instagram (fann_autisme).

Sociale kaart – wegwijzer-autisme

Zie Autisme bij vrouwen | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)