Vrouwen

Er is steeds meer aandacht voor autisme en vrouwen. Verschillende vrouwen bloggen over hun ervaringen. Er worden boeken geschreven en er worden onderzoeken gedaan naar autisme bij vrouwen.


Website  –  Autisme bij vrouwen
Mandy: Ik vind het belangrijk dat we op de hoogte zijn van hoe autisme er bij vrouwen en meisjes uit kan zien. Als je het zelf hebt, kan je leren jezelf beter te begrijpen en beter op je gezondheid en welzijn letten. Als je met iemand te maken hebt met autisme, als professional of in je eigen netwerk, is goede kennis van autisme ook belangrijk. Iedereen verdient een ondersteunde en accepterende omgeving. Daarom verzamel ik op deze website zoveel mogelijk informatie over dit onderwerp, in zowel het Engels als in het Nederlands. Samen sterk!


Expertgroep Autisme en Vrouwen – NVA
De Nederlandse Vereniging voor Autisme is op 31 maart gestart met de Expertgroep Autisme en Vrouwen. Het belangrijkste doel van deze werkgroep is het delen van (ervarings-)kennis over autisme bij vrouwen, zowel binnen als buiten de NVA.

Voor vragen over de NVA Expertgroep Autisme en Vrouwen kan je een mail sturen naar: expertgroepvrouwen@autisme.nl


FANN – zet zich in voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme

FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis.

FANN is in 2017 geïnitieerd door Els Blijd-Hoogewys en Marleen Bezemer. Em. Hoogleraar Ina van Berckelaer-Onnes en dr. Judith Gould zijn adviseurs van het netwerk. Judith Gould is voormalig directrice van het Lorna Wing Centre for Autism (UK).

Doelstellingen van FANN zijn het stimuleren van uitwisseling van kennis, het bevorderen van samenwerkingen binnen wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk. De professionals die deelnemen aan de kerngroep bestaan uit GGZ-clinici en onderzoekers, aangevuld met enkele ervaringsdeskundigen. De kerngroep komt ongeveer twee keer per jaar samen en voeren gezamenlijke (onderzoeks)projecten uit. Er zijn diverse werkgroepen gericht op verschillende onderwerpen, zoals ‘kennis en informatie’, ‘autisme en moederschap’ en ‘seksualiteit en gender’.


Informatie over ASS bij meisjes en vrouwen
Fann bundelt (een selectie van) informatie rondom het onderwerp ASS bij meisjes/vrouwen

 • Artikelen en boeken
 • Presentaties en rapporten
 • Films / docu / tv / video
 • Podcast
 • Website
 • Lotgenotencontact
 • Blogs

Opmerking: de informatie is zowel bedoeld voor clinici als patiënten met ASS. Hierin dient zelf een onderscheid in gemaakt te worden door de lezer. Daarnaast moeten we aangeven dat we er naar streven om al het materiaal zoveel mogelijk zelf door te nemen (zoals ook de boeken), maar dat dit door de (groeiende:-)) hoeveelheid niet altijd haalbaar is. Wees dus kritisch bij de inhoud en ga altijd na of het op jou van toepassing is en wat je eigen visie is. 


 


Vroegsignalering meisjes
Zie ook het thema ‘Vroegsignalering meisjes 0-6 jaar.


Bron: FANN: Female Autisme Network of the Netherlands

FANN geeft op hun website de volgend informatie over ASS bij meisjes en vrouwen:

 •  (een selectie van) informatie/artikelen rondom het onderwerp ASS bij meisjes/vrouwen.
  Met daarbij een Opmerking vooraf: de informatie is zowel bedoeld voor clinici als patiënten met ASS. Hierin dient zelf een onderscheid in gemaakt te worden door de lezer. Daarnaast moeten we aangeven dat we er naar streven om al het materiaal zoveel mogelijk zelf door te nemen (zoals ook de boeken), maar dat dit door de (groeiende:-)) hoeveelheid niet altijd haalbaar is. Wees dus kritisch bij de inhoud en ga altijd na of het op jou van toepassing is en wat je eigen visie is.
 • Blogs – FANN: Female Autisme Network of the Netherlands (fann-autisme.nl)
 • LinkedIn en andere (social) media
  Nieuwsstromen gaan tegenwoordig snel. Zij  kunnen daarom niet een uitputtend en actueel overzicht bieden. Voor de meest actuele informatie verwijzen zij naar hun FANN LinkedIn pagina. Ze gebruiken dit als digitaal platform voor de uitwisseling van actuele informatie. Denk hierbij aan mediaberichten, symposia, literatuur of het posten van specifieke vragen m.b.t. meisjes/vrouwen met ASS. Als je dit leuk lijkt, kun je lid worden van deze groep. Voel je vrij om alleen berichten te volgen of om actief te participeren. Ook kun je ons inmiddels volgens via Twitter (@FANN_network) en via Instagram (fann_autisme).

Sociale kaart – wegwijzer-autisme

Zie Autisme bij vrouwen | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)