Onderwerpen en thema's

Informatie, tips, boeken en websites

Thema’s is een nieuw onderdeel op de website van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid en zal in de loop van 2021 aangevuld worden met allerlei onderwerpen (overzicht onderwerpen).

Elk thema wordt kort beschreven en aangevuld worden met informatie, tips, boeken en/of links naar websites.  Waar mogelijk wordt er een sociale kaart toegevoegd.

Adviesteam

Adviesteam

Het adviesteam van het Autismenetwerk ZHZ:

– ondersteunt de coördinator in het beantwoorden van vragen

– is inzetbaar bij het bespreken van een casus om handelingsverlegenheid te doorbreken

– denkt mee welke onderwerpen uitgewerkt moeten worden zodat er steeds meer informatie ontsloten wordt.

Lees meer
Autipas

Autipas

De Autipas is een handig hulpmiddel voor mensen met autisme. Het is een pasje waarop naast je persoonlijke contactgegevens, ook de belangrijkste kenmerken van autisme zijn uitgelegd. Autisme is een beperking die niet aan de buitenkant van je lijf zichtbaar is. Daarom is het belangrijk dat je op een gemakkelijke manier aan anderen kunt uitleggen wat je problematiek is.

Lees meer
Autisme

Autisme

Autisme kent vele verschijningsvormen en kan bij iedereen op een andere wijze tot uiting komen. Bij de één is direct zichtbaar dat er iets aan de hand is, terwijl de ander ogenschijnlijk probleemloos door het leven gaat.

Autismespectrumstoornis (ASS) is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme.

Lees meer
Academische Werkplaats Autisme

Academische Werkplaats Autisme

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. De thema’s voor de AWA-projecten zijn geselecteerd vanuit het project Kennisagenda Autisme (2019).

Lees meer
Budgetteren – leren omgaan met geld

Budgetteren – leren omgaan met geld

Informatie over dit onderwerp wordt op dit moment verzameld door aangesloten organisaties van het autismenetwerk. 

Heb jij vragen, tips en/of informatie mail dit dan naar nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl

Lees meer
Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Samenwerken met mensen met autisme of hun naasten is iets wat we al jaren doen in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Het varieert van spreker zijn op een bijeenkomst, meedenken over het organiseren van een bijeenkomst, een blog schrijven, sleutelfiguur of deelnemen aan een coalitie.

Lees meer
Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding wordt vaak genoemd als een vorm van begeleiding voor mensen met autisme. Begeleiding die breed beschikbaar of makkelijk toegankelijk moet zijn.

Maar wat is dat nu ‘levensloopbegeleiding’? Hoe we van levensloopbeleiding naar levensloopvisie gaan.

Lees meer
Levensloopbegeleider – pilot VAB

Levensloopbegeleider – pilot VAB

De pilot Levensloopbegeleiding is georganiseerd om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens om levensloopbegeleiding te bieden die aansluit bij de leefwereld van mensen met autisme.

Lees meer
Gamen

Gamen

Gamen, het is de favoriete hobby van veel jeugd en jongeren. Gamen heeft zeker vele positieve kenmerken, maar er zijn ook negatieve kenmerken. En juist gamers met autisme lijken ‘vatbaarder’ voor het ontwikkelen van problematisch game gedrag. Nog meer dan bij gamers zonder autisme, heeft gamen voor de jongere mét autisme vaak een functie. Waarom is dit? Wat zijn de signalen van problematisch game gedrag en hoe kan dit gedrag dan het beste begeleid worden, rekening houdend met de sociale aspecten van het gamen.

Informatie uit de netwerkbijeenkomst ‘autisme en gamen’ en tips voor literatuur en aanbod voor meer informatie over dit onderwerp.

Lees meer
Meisjes 0- 6 jaar

Meisjes 0- 6 jaar

Een diagnose autisme bij meisjes wordt vaak gemist omdat de uitingsvorm bij meisjes anders is. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor vroegsignalering bij meisje in artikelen en de wetenschap.

Maar wat is dan anders bij meisjes en welke informatie is beschikbaar?

Lees meer
PEERpoint Herstelacademie

PEERpoint Herstelacademie

PEERpoint Herstelacademie is er voor iedereen die na een levensontwrichtende ervaring in eigen regie wil werken aan herstel, samen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Lees meer

Taalgebruik – persoon met autisme of autistisch persoon?

Taal beïnvloedt – vaak zonder dat we het zelf merken – hoe we over een onderwerp denken. Dat geldt ook voor ons taalgebruik rondom autisme, waarin we twee stromen kunnen onderscheiden: person-first language (PFL) en identity-first language (IFL). Bij person-first language ligt de focus op de persoon: ‘persoon met autisme’ en ‘ik heb autisme’. Bij identity-first language ligt de focus juist op het autisme: ‘autistisch persoon’ en ‘ik ben autistisch’.

Lees meer
Naasten van iemand met autisme

Naasten van iemand met autisme

Als partner van iemand met autisme kun je je eenzaam voelen door een gebrek aan emotionele wederkerigheid in je relatie en/of door onbegrip van de omgeving.
Als broer of zus kun je er last van hebben dat je ouders minder aandacht aan jou besteden.

Lees meer
Vermoeidheid

Vermoeidheid

Volgens het Nederlands Autisme Register (NAR) blijken veel deelnemers zich te herkennen in (chronische) vermoeidheid. Ook is er sprake van allerlei medische en psychische problemen. Uit wetenschappelijk onderzoek bij de deelnemers van het NAR blijkt dat bij 60% sprake is van overgevoeligheid op het centrale zenuwstelsel .

Lees meer
Vrije tijd

Vrije tijd

Op deze pagina bundelen we de activiteiten in de regio waar je leeftijds- of lotgenoten kan ontmoeten in je vrije tijd.

Lees meer

Onderwijs

De leerling, de ouders, de leerkracht en de begeleiders vanuit de zorg/jeugdhulp willen allemaal dat een leerling het prima naar zijn zin heeft op school en alle kansen krijgt.

Hoe zorgen we  dat we met elkaar in gesprek gaan en blijven voordat er problemen zijn, een leerling vastloopt of zelfs uitvalt.  Belangrijk is dat ieder weet bij wie, wanneer en waar je in gesprek kan gaan.   Waar vind je informatie?

Lees meer
Partners – (relatie)

Partners – (relatie)

Autisme heeft invloed op sociale interactie dus ook op de liefdesrelatie.

Welke informatie of welke ondersteuning kan jou en/of jouw partner helpen als je vragen hebt of problemen ondervindt:

Lees meer
Preventief samenwerken VB en GGZ

Preventief samenwerken VB en GGZ

Een coalitie deelt kennis en ervaringen rondom handelingsverlegenheid die kan ontstaan in de samenwerking tussen de GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees meer
Slapen

Slapen

Op 7 juni is er een netwerkbijeenkomst met het onderwerp ‘Slapen’.

Kennis en actualiteiten rondom dit onderwerp worden in deze bijeenkomst en in de evaluatie opgehaald.

Medio juni is informatie en actualiteiten terug te vinden op deze website.

Lees meer
Suïcidaliteit

Suïcidaliteit

Er lijkt sprake van een verhoogde kans op suïcides, suïcidepogingen en suïcidale ideaties (denken over suïcide zonder dat je een poging doet).

Wat is dat verschil, waarom komt het vaker voor bij mensen met autisme, wat is het verschil tussen jongens en meiden en wat zijn belangrijke schakels in de preventie?  Het wordt steeds meer duidelijk dat suïcidaal gedrag een dieperliggende oorzaak heeft en een meer systemische aanpak vraagt.

In 2022 organiseert het autismenetwerk een netwerkbijeenkomst  om kennis en ervaringen te delen zodat we op bovenstaand vragen antwoorden krijgen en de expertise in de regio vergroten.

Lees meer
WerkWeb Autisme

WerkWeb Autisme

Hier kun je alles vinden over werken met autisme, van studiekeuze tot solliciteren, van omgaan met stress op het werk tot het voorkomen van uitval uit werk.

Je vindt er praktische tips en informatie, een Persoonlijk Ontwikkel Profiel om meer inzicht te krijgen in je talenten en ontwikkelpunten en een WERKboek met een stappenplan voor het vinden van werk. 

Lees meer
Uitleg over autisme

Uitleg over autisme

Deze pagina is in ontwikkeling. Heb jij een bijdrage of tip over hoe autisme uit te leggen aan verschillende doelgroepen laat dit dan weten.

Lees meer
Vakantie

Vakantie

‘Met het hele gezin op stap, dat klinkt heel leuk. Maar als jullie gezamenlijke familie-uitjes steevast uitlopen op een drama, ga dan gewoon alleen met je kind met autisme op stap.’

De NVA heeft tien tips voor een leuke, prikkelvriendelijke (thuis-)vakantie als je kind autisme heeft.

Lees meer
Vrouwen

Vrouwen

Er is steeds meer aandacht voor autisme en vrouwen. Verschillende vrouwen bloggen over hun ervaringen. Er worden boeken geschreven en er worden onderzoeken gedaan naar autisme bij vrouwen. 

Lees meer

Zwemmen

Een overzicht van mogeljikheden voor zwemlessen voor kinderen met een beperking

Lees meer
Wetenschap en onderzoek

Wetenschap en onderzoek

Voortdurend wordt er onderzoek gedaan naar autismespectrumstoornissen om zo de herkenning en diagnostiek, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van mensen met autisme te verbeteren. 

Lees meer
WLZ

WLZ

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria.

Lees meer
Wonen

Wonen

Informatie, verschillende mogelijkheden, woonwijzer en tips.

Lees meer