Onderwerpen en thema's

Informatie, tips, boeken en websites

Thema’s is een nieuw onderdeel op de website van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid en zal in de loop van 2021 aangevuld worden met allerlei onderwerpen (overzicht onderwerpen).

Elk thema wordt kort beschreven en aangevuld worden met informatie, tips, boeken en/of links naar websites.  Waar mogelijk wordt er een sociale kaart toegevoegd.

Adviesteam

Adviesteam

Het adviesteam van het Autismenetwerk ZHZ:

– ondersteunt de coördinator in het beantwoorden van vragen

– is inzetbaar bij het bespreken van een casus om handelingsverlegenheid te doorbreken

– denkt mee welke onderwerpen uitgewerkt moeten worden zodat er steeds meer informatie ontsloten wordt.

Lees meer
Autipas

Autipas

De Autipas is een handig hulpmiddel voor mensen met autisme. Het is een pasje waarop naast je persoonlijke contactgegevens, ook de belangrijkste kenmerken van autisme zijn uitgelegd. Autisme is een beperking die niet aan de buitenkant van je lijf zichtbaar is. Daarom is het belangrijk dat je op een gemakkelijke manier aan anderen kunt uitleggen wat je problematiek is.

Lees meer
Autisme

Autisme

Autisme kent vele verschijningsvormen en kan bij iedereen op een andere wijze tot uiting komen. Bij de één is direct zichtbaar dat er iets aan de hand is, terwijl de ander ogenschijnlijk probleemloos door het leven gaat.

Autismespectrumstoornis (ASS) is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme.

Lees meer
Budgetteren – leren omgaan met geld

Budgetteren – leren omgaan met geld

Informatie over dit onderwerp wordt op dit moment verzameld door aangesloten organisaties van het autismenetwerk. 

Heb jij vragen, tips en/of informatie mail dit dan naar nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl

Lees meer
Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding wordt vaak genoemd als een vorm van begeleiding voor mensen met autisme. Begeleiding die breed beschikbaar of makkelijk toegankelijk moet zijn.

Maar wat is dat nu ‘levensloopbegeleiding’?

Lees meer
Meisjes 0- 6 jaar

Meisjes 0- 6 jaar

Een diagnose autisme bij meisjes wordt vaak gemist omdat de uitingsvorm bij meisjes anders is. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor vroegsignalering bij meisje in artikelen en de wetenschap.

Maar wat is dan anders bij meisjes en welke informatie is beschikbaar?

Lees meer
Naasten van iemand met autisme

Naasten van iemand met autisme

Als partner van iemand met autisme kun je je eenzaam voelen door een gebrek aan emotionele wederkerigheid in je relatie en/of door onbegrip van de omgeving.
Als broer of zus kun je er last van hebben dat je ouders minder aandacht aan jou besteden.
Als kind van iemand met autisme kun je het gevoel hebben dat het aan jou ligt als het contact niet goed verloopt. Ook kan het moeilijk zijn om met je vader of moeder over gevoelens te praten.

Lees meer
Onderzoek – wetenschap

Onderzoek – wetenschap

Voortdurend wordt er onderzoek gedaan naar autismespectrumstoornissen om zo de herkenning en diagnostiek, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van mensen met autisme te verbeteren. 

Lees meer
Partners – (relatie)

Partners – (relatie)

Autisme heeft invloed op sociale interactie dus ook op de liefdesrelatie.

Welke informatie of welke ondersteuning kan jou en/of jouw partner helpen als je vragen hebt of problemen ondervindt:

Lees meer
Vakantie

Vakantie

‘Met het hele gezin op stap, dat klinkt heel leuk. Maar als jullie gezamenlijke familie-uitjes steevast uitlopen op een drama, ga dan gewoon alleen met je kind met autisme op stap.’

De NVA heeft tien tips voor een leuke, prikkelvriendelijke (thuis-)vakantie als je kind autisme heeft.

Lees meer