Onderwerpen en thema's

Informatie, tips, boeken en websites

Thema’s is een nieuw onderdeel op de website van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid en zal in de loop van 2021 aangevuld worden met allerlei onderwerpen (overzicht onderwerpen).

Elk thema wordt kort beschreven en aangevuld worden met informatie, tips, boeken en/of links naar websites.  Waar mogelijk wordt er een sociale kaart toegevoegd.

ACT

ACT is een wetenschappelijk bewezen gedragstherapie uit de positieve psychologie, waarbij je leert om je gereedschapskist aan vaardigheden uit te breiden. ACCEPTANCE – COMMITMENT

Lees meer

Autipas

De Autipas is een pasje waarop naast je persoonlijke contactgegevens, ook de belangrijkste kenmerken van jouw autisme om op op een gemakkelijke manier aan anderen waar jij ondersteuning nodig hebt.

Lees meer

Autisme

Autisme kent vele verschijningsvormen en kan bij iedereen op een andere wijze tot uiting komen. Bij de één is direct zichtbaar dat er iets aan de hand is, terwijl de ander ogenschijnlijk probleemloos door het leven gaat.

Lees meer

Academische Werkplaats Autisme

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) 2018-2022 komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. De thema’s zijn geselecteerd vanuit het project Kennisagenda Autisme (2019).

Lees meer

Blogs

Er zijn in Nederland (naasten van) mensen met autisme die bloggen over hun eigen situatie. Een aantal blogs in de spotlight.  

Lees meer

Brussen

Een brus is een broer of zus van een kind met een diagnose. Brussen voelen zich vaker niet gezien/gehoord, cijferen zich sneller weg dan leeftijdsgenoten en hebben een bijzondere rol in het gezin.

Lees meer

Burnout – Autisme

Het grootste verschil is misschien wel dat, in tegenstelling tot de gewone Burn Out, de Autistische Burn Out vaak samen gaat met een verlies van vaardigheden.

Lees meer

Cliëntondersteuning

Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt bij het organiseren van zorg of ondersteuning? Zo iemand is er: de onafhankelijke cliënt­ondersteuner (OCO).

Lees meer

Diagnose gesteld – volwassenen

Heb je net een diagnose autisme gekregen en vraag je je af wat je nu kunt doen? Deze brochure helpt je op weg met informatie waarvan anderen zeggen: “had ik dat maar eerder geweten!”.

Lees meer

Ervaringsdeskundigheid

Samenwerken met mensen met autisme of hun naasten is iets wat we al jaren doen in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Een handreiking hoe we dit doen en verder ontwikkelen.

Lees meer

Levensloopbegeleiding – pilot VAB

De pilot Levensloopbegeleiding is georganiseerd om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens om levensloopbegeleiding te bieden die aansluit bij de leefwereld van mensen met autisme.

Lees meer

Gamen

Gamen, het is de favoriete hobby van veel jeugd en jongeren. Informatie uit de netwerkbijeenkomst ‘autisme en gamen’ en tips voor literatuur en aanbod voor meer informatie over dit onderwerp.

Lees meer

Genderdysforie

Op de bijeenkomst Autisme en Genderdysforie (27 juni 2023) hebben de sprekers een presentatie gegeven.

De sprekers en de  deelnemers hebben de kennis gedeeld en gebundeld welke op deze pagina zijn terug te vinden.

Lees meer

Herstelacademie – PEERpoint

PEERpoint Herstelacademie is er voor iedereen die na een levensontwrichtende ervaring in eigen regie wil werken aan herstel, samen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Lees meer

Meisjes 0- 6 jaar

Een diagnose autisme bij meisjes wordt vaak gemist omdat de uitingsvorm bij meisjes anders is. Er is steeds meer aandacht voor Vroegsignalering bij meisje.

Lees meer

Naasten van iemand met autisme

Als partner van iemand met autisme kun je je eenzaam voelen door een gebrek aan emotionele wederkerigheid in je relatie en/of door onbegrip van de omgeving.

Lees meer

Onderwijs – Passend onderwijs

Hoe zorgen we  dat we (leerling, ouders, school, jeugdhulp) met elkaar in gesprek gaan en blijven voordat er problemen zijn, een leerling vastloopt of zelfs uitvalt. 

Lees meer

Onderwijs – ouders – zorg

Hoe zorgen we  dat we (leerling, ouders, school, jeugdhulp) met elkaar in gesprek gaan en blijven voordat er problemen zijn, een leerling vastloopt of zelfs uitvalt. 

Lees meer

Ouderen

Trimbos heeft een kennisdossier over ouderen die op latere leeftijd een (hele) late diagnose autisme krijgen.

Lees meer

Partners – (relatie)

Autisme heeft invloed op sociale interactie dus ook op de liefdesrelatie. Welke informatie of welke ondersteuning kan jou en/of jouw partner helpen als je vragen hebt of problemen ondervindt:

Lees meer

Participatiewet

De participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Op deze pagina delen we inspirerende voorbeelden. 

Lees meer

Preventief samenwerken VB en GGZ

Een coalitie deelt kennis en ervaringen rondom handelingsverlegenheid die kan ontstaan in de samenwerking tussen de GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees meer

Prikkelverwerking

Voor iedereen die meer wil weten over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking is Sensonate.nl dé website om te bezoeken: Praktische informatie, tips, hulpmiddelen, ervaringen en artikelen.

Lees meer

Slapen

Slaapproblemen komen veelvuldig voor bij mensen met een autismespectrumstoornis. Kennis en actualiteiten rondom dit onderwerp uit de bijeenkomst (juni 2020).

Lees meer

Suïcidaliteit

Er lijkt sprake van een verhoogde kans op suïcides, suïcidepogingen en suïcidale ideaties (denken over suïcide zonder dat je een poging doet) bij mensen met autisme.

Lees meer

Uitleg over autisme

Deze pagina is in ontwikkeling. Heb jij een bijdrage of tip over hoe autisme uit te leggen aan verschillende doelgroepen laat dit dan weten.

Lees meer

Vakantie

Tips voor een leuke, prikkelvriendelijke (thuis-)vakantie als je kind autisme heeft en sociale kaart voor (begeleid) op vakantie.

Lees meer

Vrije tijd

Op deze pagina bundelen we de activiteiten in de regio waar je leeftijds- of lotgenoten kan ontmoeten in je vrije tijd.

Lees meer

Vrouwen

Er is steeds meer aandacht voor autisme en vrouwen. Verschillende vrouwen bloggen over hun ervaringen. Er worden boeken geschreven en er worden onderzoeken gedaan naar autisme bij vrouwen. 

Lees meer

WerkWeb Autisme

Op WerkWeb Autisme kun je alles vinden over werken met autisme, van studiekeuze tot solliciteren, van omgaan met stress op het werk tot het voorkomen van uitval uit werk.

Lees meer

Wetenschap en onderzoek

Overzicht van onderzoek naar ASS om de herkenning en diagnostiek, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van mensen met autisme te verbeteren. 

Lees meer

Workshop of training

Ben je op zoek naar een workshop of training over autisme die gegeven kan worden in jouw team/organisatie?
Op deze pagina vind je organisaties en personen die je kunt benaderen om een workshop/training bij jouw organisatie te geven.

Lees meer

WLZ

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria.

Lees meer

Wonen

Informatie, verschillende mogelijkheden, woonwijzer en tips.

Lees meer

Zwemmen

Een overzicht van mogeljikheden voor zwemlessen voor kinderen met een beperking

Lees meer