Onderwerpen en thema's

Informatie, tips, boeken en websites

Thema’s is een nieuw onderdeel op de website van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid en zal in de loop van 2021 aangevuld worden met allerlei onderwerpen (overzicht onderwerpen).

Elk thema wordt kort beschreven en aangevuld worden met informatie, tips, boeken en/of links naar websites.  Waar mogelijk wordt er een sociale kaart toegevoegd.

Adviesteam

Adviesteam

Het adviesteam van het Autismenetwerk ZHZ:

– ondersteunt de coördinator in het beantwoorden van vragen

– is inzetbaar bij het bespreken van een casus om handelingsverlegenheid te doorbreken

– denkt mee welke onderwerpen uitgewerkt moeten worden zodat er steeds meer informatie ontsloten wordt.

Lees meer
Autipas

Autipas

De Autipas is een handig hulpmiddel voor mensen met autisme. Het is een pasje waarop naast je persoonlijke contactgegevens, ook de belangrijkste kenmerken van autisme zijn uitgelegd. Autisme is een beperking die niet aan de buitenkant van je lijf zichtbaar is. Daarom is het belangrijk dat je op een gemakkelijke manier aan anderen kunt uitleggen wat je problematiek is.

Lees meer
Autisme

Autisme

Autisme kent vele verschijningsvormen en kan bij iedereen op een andere wijze tot uiting komen. Bij de één is direct zichtbaar dat er iets aan de hand is, terwijl de ander ogenschijnlijk probleemloos door het leven gaat.

Autismespectrumstoornis (ASS) is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme.

Lees meer
Academische Werkplaats Autisme

Academische Werkplaats Autisme

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. De thema’s voor de AWA-projecten zijn geselecteerd vanuit het project Kennisagenda Autisme (2019).

Lees meer
Budgetteren – leren omgaan met geld

Budgetteren – leren omgaan met geld

Informatie over dit onderwerp wordt op dit moment verzameld door aangesloten organisaties van het autismenetwerk. 

Heb jij vragen, tips en/of informatie mail dit dan naar nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl

Lees meer
Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding wordt vaak genoemd als een vorm van begeleiding voor mensen met autisme. Begeleiding die breed beschikbaar of makkelijk toegankelijk moet zijn.

Maar wat is dat nu ‘levensloopbegeleiding’? Hoe we van levensloopbeleiding naar levensloopvisie gaan.

Lees meer
Levensloopbegeleider – pilot VAB

Levensloopbegeleider – pilot VAB

De pilot Levensloopbegeleiding is georganiseerd om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens om levensloopbegeleiding te bieden die aansluit bij de leefwereld van mensen met autisme.

Lees meer
Gamen

Gamen

Gamen, het is de favoriete hobby van veel jeugd en jongeren. Gamen heeft zeker vele positieve kenmerken, maar er zijn ook negatieve kenmerken. En juist gamers met autisme lijken ‘vatbaarder’ voor het ontwikkelen van problematisch game gedrag. Nog meer dan bij gamers zonder autisme, heeft gamen voor de jongere mét autisme vaak een functie. Waarom is dit? Wat zijn de signalen van problematisch game gedrag en hoe kan dit gedrag dan het beste begeleid worden, rekening houdend met de sociale aspecten van het gamen.

Informatie uit de netwerkbijeenkomst ‘autisme en gamen’ en tips voor literatuur en aanbod voor meer informatie over dit onderwerp.

Lees meer
Meisjes 0- 6 jaar

Meisjes 0- 6 jaar

Een diagnose autisme bij meisjes wordt vaak gemist omdat de uitingsvorm bij meisjes anders is. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor vroegsignalering bij meisje in artikelen en de wetenschap.

Maar wat is dan anders bij meisjes en welke informatie is beschikbaar?

Lees meer
Naasten van iemand met autisme

Naasten van iemand met autisme

Als partner van iemand met autisme kun je je eenzaam voelen door een gebrek aan emotionele wederkerigheid in je relatie en/of door onbegrip van de omgeving.
Als broer of zus kun je er last van hebben dat je ouders minder aandacht aan jou besteden.

Lees meer

Oekraïne

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken zijn er vragen van zorgprofessionals: wat kan ik doen voor autistische kinderen, jongeren en volwassen uit Oekraïne?

Het autismenetwerk Zuid-Holland Noord en midden plaatst relevante informatie op hun website. Mis je iets, mail haar!

Lees meer
Partners – (relatie)

Partners – (relatie)

Autisme heeft invloed op sociale interactie dus ook op de liefdesrelatie.

Welke informatie of welke ondersteuning kan jou en/of jouw partner helpen als je vragen hebt of problemen ondervindt:

Lees meer
Preventief samenwerken VB en GGZ

Preventief samenwerken VB en GGZ

Een coalitie deelt kennis en ervaringen rondom handelingsverlegenheid die kan ontstaan in de samenwerking tussen de GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees meer
Slapen

Slapen

Op 7 juni is er een netwerkbijeenkomst met het onderwerp ‘Slapen’.

Kennis en actualiteiten rondom dit onderwerp worden in deze bijeenkomst en in de evaluatie opgehaald.

Medio juni is informatie en actualiteiten terug te vinden op deze website.

Lees meer
Suïcidaliteit

Suïcidaliteit

Er lijkt sprake van een verhoogde kans op suïcides, suïcidepogingen en suïcidale ideaties (denken over suïcide zonder dat je een poging doet).

Wat is dat verschil, waarom komt het vaker voor bij mensen met autisme, wat is het verschil tussen jongens en meiden en wat zijn belangrijke schakels in de preventie?  Het wordt steeds meer duidelijk dat suïcidaal gedrag een dieperliggende oorzaak heeft en een meer systemische aanpak vraagt.

In 2022 organiseert het autismenetwerk een netwerkbijeenkomst  om kennis en ervaringen te delen zodat we op bovenstaand vragen antwoorden krijgen en de expertise in de regio vergroten.

Lees meer
WerkWeb Autisme

WerkWeb Autisme

Hier kun je alles vinden over werken met autisme, van studiekeuze tot solliciteren, van omgaan met stress op het werk tot het voorkomen van uitval uit werk.

Je vindt er praktische tips en informatie, een Persoonlijk Ontwikkel Profiel om meer inzicht te krijgen in je talenten en ontwikkelpunten en een WERKboek met een stappenplan voor het vinden van werk. 

Lees meer
Uitleg over autisme

Uitleg over autisme

Deze pagina is in ontwikkeling. Heb jij een bijdrage of tip over hoe autisme uit te leggen aan verschillende doelgroepen laat dit dan weten.

Lees meer
Vakantie

Vakantie

‘Met het hele gezin op stap, dat klinkt heel leuk. Maar als jullie gezamenlijke familie-uitjes steevast uitlopen op een drama, ga dan gewoon alleen met je kind met autisme op stap.’

De NVA heeft tien tips voor een leuke, prikkelvriendelijke (thuis-)vakantie als je kind autisme heeft.

Lees meer
Vrouwen

Vrouwen

Er is steeds meer aandacht voor autisme en vrouwen. Verschillende vrouwen bloggen over hun ervaringen. Er worden boeken geschreven en er worden onderzoeken gedaan naar autisme bij vrouwen. 

Lees meer

Zwemmen

Een overzicht van mogeljikheden voor zwemlessen voor kinderen met een beperking

Lees meer
Wetenschap en onderzoek

Wetenschap en onderzoek

Voortdurend wordt er onderzoek gedaan naar autismespectrumstoornissen om zo de herkenning en diagnostiek, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van mensen met autisme te verbeteren. 

Lees meer
WLZ

WLZ

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria.

Lees meer
Wonen

Wonen

Informatie, verschillende mogelijkheden, woonwijzer en tips.

Lees meer